Δ/νση Δασών Βοιωτίας: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την 33842/19-02-2021 (επανάληψη στο ορθό) κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής, προθεσμίας η οποία αρχίζει την 05/03/2021. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 31-05-2022».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 33842/19-02-2021 (επανάληψη στο ορθό) απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχειΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: