Δ/νση Δασών Ηλείας: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας παρατείνεται, μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Ηλείας.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την 27084/12-02-2021 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί με τα (2) , (3) και (4) σχετικά κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, για τους κατοικούντες εσωτερικού ή διαμένοντες στην αλλοδαπή είναι η 31-05-2022, ημέρα Τρίτη.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 27084/12-02-2021 απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με το υπ’ αριθ. (4) σχετικό.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: