Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου παρατείνεται, μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Π.Ε. Λήμνου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λέσβου:

Ανακοίνωση της 3ης τροποποίησης της αριθ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής.

1. Από την Διεύθυνση Δασών Λέσβου, ανακοινώνεται ότι με την 13807/31-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΘ3Ν0Ρ1Ι-047) ταυτάριθμη απόφασή μας τροποποιήθηκε η 4692/29-01- 2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφαση που αφορά την ανάρτηση του δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, αποκλειστικά και μόνο ως προς το μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 12η Φεβρουάριου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 31η Μάίου 2022 ημέρα Τρίτη. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού.»

2. Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, λειτουργούν Σ.Υ.Α.Δ.Χ. περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λέσβου που σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4021/27-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΧΚΟΡ1Ι-ΑΧΟ) απόφαση του Συντονιστή ΑΔΑΙ, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 55066/15-11-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΕΦΟΡ1Ι-57Ψ) απόφαση ως προς τις προθεσμίες λειτουργίας αυτών, είναι τα ακόλουθα:

1. ΣΥΑΔΧ με έδρα την Μυτιλήνη
(λειτουργεί στο Δασονομείο Μυτιλήνης)
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79, 1ος όροφος
Τ.Κ.: 81131 Τπλ.: 2251350982
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxlesvos@apdaigaiou.gov.gr

2. ΣΥΑΔΧ με έδρα την Καλλονή
(λειτουργεί στο Δασονομείο Καλλονής)
Τ.Κ.: 81107
Τηλ.: 2253022206
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxkalloni@apdaigaiou.gov.gr

3. ΣΥΑΔΧ με έδρα τη Μύρινα
(λειτουργεί στο Δασονομείο Μύρινας)
Ταχ. Δ/νση: Μπότσαρη 3
Τ.Κ.: 81400 Τηλ.: 2254023390
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxlimnos@apdaigaiou.gov.gr

Η χωρική αρμοδιότητα των ΣΥΑΔΧ εττεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.

Η λειτουργία των ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ’όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07:00 έως 15:00.

Ο Διευθυντής Δασών Λέσβου

Φώτιος Κράλης
Δασολόγος, MSc

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: