Δ/νση Δασών Κιλκίς: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων


Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς παρατείνεται, μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς αναφέρει τα εξής:

Α. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 90 του Ν.4916/2022 τροποποιούμε την αριθ. 2119/26-02-2021 απόφασή μας, όπως ισχύει, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 19η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη.

Β. Κατά τα λοιπά η αριθ. 2119/26-02-2021 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2753/12-3-2021 και 65214/4-3-2022 αποφάσεις μας, ισχύει ως έχει.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: