Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων


Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας παρατείνεται, μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη όλων (165) των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ευβοίας.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας αναφέρει τα εξής:

«Τροποποιούμε την  αρ. 11404/22-01-2021 Απόφαση Ανάρτησης του Δασικού χάρτη της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας που τροποποιήθηκε με την αρ. 113929/07-06-2021 τροποποίηση, που τροποποιήθηκε με την αρ. 222939/25-10-2021 τροποποίηση, κατά το τμήμα που αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες  υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

 Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει στις 5/2/2021 και λήγει την 31-05-2022.

Κατά τα λοιπά η με αρ. 11404/22-01-2021 Απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.».ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: