Παρουσίαση Οδηγού Εφαρμογής για τη Γενετική Παρακολούθηση Δασών

Τον Οδηγό Εφαρμογής για τη Γενετική Παρακολούθηση Δασών παρουσιάζει η Ερευνητική Ομάδα του έργου LIFEGENMON από το Εργαστήριο Δασικής Γενετικής, ΑΠΘ και τη Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022, στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Ο ΟΔΗΓΟΣ, είναι το τελικό αποτέλεσμα του έργου LIFEGENMON διάρκειας ~ 7 ετών.

Η Γενετική Παρακολούθηση Δασών (ΓΠΔ), η ποσοτικοποίηση των μεταβολών στη γενετική ποικιλότητα των φυσικών οικοσυστημάτων σε βάθος χρόνου, αποτελεί την πρακτική εφαρμογή του Άρθρου 7 της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα που καλεί σε δράση για «παρακολούθηση των στοιχείων της βιοποικιλότητας» και πρακτική εφαρμογή των Στόχων Βιοποικιλότητας Aichi.

Επίσης συμβάλει στον καθορισμό κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της γενετικής ποικιλότητας και των δασικών γενετικών πόρων σε εφαρμοσμένες ευρωπαϊκές πολιτικές (Forest Europe, Στρατηγική της ΕΕ για τα Δάση, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, Οδηγία της ΕΕ για το Αναπαραγωγικό Φυτευτικό Υλικό, Κανονισμός της ΕΕ για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 ΚατηγορίεςΔασική έρευνα, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: