ΦΕΚ – Μεταφορά προσωπικού από τις Δασικές Υπηρεσίες της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στο ΥΠΕΝ

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διαπιστώνεται η μεταφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπως διαπιστώθηκε με την υπ’ αρ. 185956/ 13-09-2021 (Β’ 4492 – ΑΔΑ: 6ΡΡ1ΟΡ10-ΣΚΥ) πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και έχει διαμορφωθεί – με τις μεταβολές που έχουν επέλθει – όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της σχετικής απόφασης.

Σχετική απόφαση:
Αριθ. 100194/27.05.2022 (Β΄ 2806) Μεταφορά προσωπικού από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

1 reply

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΟΥ:
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΡΗΣ
  <<…όταν επιστρέφει ένα δάνειο στον φυσικό του κάτοχο επιστρέφεται αν όχι με τόκο, οπωσδήποτε όμως όπως παραδόθηκε. Με την απόφαση 315747/21-7-1997 (ΦΕΚ/Β΄1027/24-11-1977) ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ "Αυτοδίκαιη μεταφορά στις περιφέρειες της Χώρας των θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας." μεταφέρθηκαν (*) οι θέσεις των τριών δασικών κλάδων (και άλλων) και επομένως έχουμε υποχρέωση να απαιτήσουμε επιστροφή του όλου δανείου τουλάχιστον άτοκο. Η κατακρεούργηση από κάθε άποψη των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών κατά το διάστημα της εκεί παραμονής τους δεν πρέπει να αποτελέσει τετελεσμένο γεγονός. Το θέμα των θέσεων και των προσλήψεων αφορά την Υπηρεσία πρώτιστα. Οι κλάδοι (πρέπει να) αναδεικνύονται μέσω της Υπηρεσίας και όχι η Υπηρεσία μέσω των κλάδων.
  Επειδή θα αντείπει κάποιος ότι οι θέσεις που μεταφέρθηκαν το 1997, πριν την αφαίρεση τη Δασοπυρόσβεσης από την Υπηρεσία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων που υπήρχαν τότε και μεταφέρθηκαν, ήταν θεσμοθετημένες με κριτήρια όχι την δασοπυρόσβεση, με εξαίρεση των Δασοφυλάκων Β’ οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο Δασοπυροσβέστες και μετατάχθηκαν στο Π.Σ. το 1998 (**) Απόδειξη για του λόγου το αληθές συγκρίνουμε:
  Για το Δασαρχείο Πολυγύρου με συνολική έκταση 2,011 εκ στρ. από τα οποία 1,2 εκ. στρ. Δάση Βιομηχανικά και μη στην ΠΡΩΤΗ (Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ προβλέπονται θέσεις Δασολόγων (5) Δασοπόνων 8 και Δασοφυλάκων (6) ΣΥΝΟΛΟ (19) -απόφαση 264727/1983 (ΦΕΚ/Β΄/ 269/20-5-1983 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΣΙΜΗΤΗ αρχική κατανομή σε εφαρμογή του Π.Δ.1213/81.
  Για το Δασαρχείο Αριδαίας με συνολική έκταση 926,42 χιλ. στρ. από τα οποία 749,45 χιλ. στρ. Δάση Βιομηχανικά και μη στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ προβλέπονται θέσεις Δασολόγων (13) Δασοπόνων (15) και Δασοφυλάκων (10) ΣΥΝΟΛΟ (38) – ίδια απόφαση.
  Ολοφάνερο ότι οι οργανικές θέσεις των τριών βασικών Δασικών εξαρτώνατι από τα άλλα αντικείμενα της Δασικής Υπηρεσίας και κυρίως αυτό της Διοίκησης – Διαχείρισης Δασών… Αυτή ήταν και η αιτία της ανθρωποπενίας της Υπηρεσίας και του απηυδισμού της πλειονότητας των συναδέλφων όταν καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε πληθώρα αντικειμένων και του αντικειμένου των πυρκαγιών λιγότεροι από 3,5 χιλιάδες υπάλληλοι δασικοί, οδηγοί, χειριστές, επιστάτες, τεχνίτες, διοικητικοί… (συγκρίνετε με σήμερα)
  (*) 315747/21-7-1997 ΦΕΚ/Β΄1027/24-11-1977 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ
  ΘΕΜΑ: "Αυτοδίκαιη μεταφορά στις περιφέρειες της Χώρας των θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας."
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΑΝ.ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΔΣΛ 140 ΔΣΠ 166 ΔΣΦ 292
  ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΣΛ 209 ΔΣΠ 226 ΔΣΦ 581
  ΔΥΤ. ΜΑΞΕΔΟΝΙΑΣ ΔΣΛ 61 ΔΣΠ 98 ΔΣΦ 228
  ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΣΛ 52 ΔΣΠ 85 ΔΣΦ 291
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΣΛ 119 ΔΣΠ 172 ΔΣΦ 353
  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΣΛ 23 ΔΣΠ 32 ΔΣΦ 65
  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΣΛ 78 ΔΣΠ 120 ΔΣΦ 289
  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΣΛ 104 ΔΣΠ 150 ΔΣΦ 414
  ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΣΛ 103 ΔΣΠ 120 ΔΣΦ 242
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΣΛ 80 ΔΣΠ 123 ΔΣΦ 307
  Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΣΛ 21 ΔΣΠ 37 ΔΣΦ 75
  Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΣΛ 17 ΔΣΠ 43 ΔΣΦ 110
  ΚΡΗΤΗΣ ΔΣΛ 31 ΔΣΠ 47 ΔΣΦ 78
  ΣΥΝΟΛΑ ΔΣΛ 1.038 ΔΣΠ 1.419 ΔΣΦ 3.325
  Προστίθενται και της Κεντρικης Υπηρεσίας (αρχικη απόφαση): ΔΣΛ 69 ΔΣΠ 42 ΔΣΦ 10 και έχουμε ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΔΣΛ 1.107 ΔΣΠ 1.461 και ΔΣΦ 3.335
  ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ Β΄ ΣΥΝΟΛΟ 896 (**)
  Όχι μόνο οι οργανικές θέσεις, αλλά και οι Υπηρεσίες ήταν "δανειο". Στο ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στο λήμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μέχρι το 2010 έγραφε : (Σημείωση : Οι 13 Επιθεωρήσεις Δασών, τα Δασαρχεία και Δασονομεία
  αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας.) Από το 2011 καιμετέπειτα μέχρι και του Ιουνίου 2021 έγραφε: "(Σημείωση: Οι 7 Επιθεωρήσεις Δασών, τα 87 Δασαρχεία και 286 Δασονομεία αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)"(***) Να δούμε τον αυριανό Ιούνιο 2022 θα ενδιαφερθεί έστω και ένας στο εφετεινό Μητρώο να επιστρέψουν ΣΩΕΣ και ΑΒΛΑΒΕΙΣ οι μονάδες αυτές εκεί που ανήκουν, στη νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ; Ίδωμεν.
  (**) Οι συνάδελφοί μας πρώην Δασοπυροσβέστες ανάσαναν με εκείνη τη μετάταξη τους, καθώς οι δικοί μας τους θέλανε ΥΕ, με μισθό (τότε) 110.000 δρχ. και το Π.Σ. του κατέταξε σε Πυροσβέστες (μη παραγωγικών Σχολών) με υπερδιπλάσιο μισθό…
  (***)https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–mitroo-dimosion-ypiresion?fbclid=IwAR2f8gNe3rp6Wz4YzE667Pa8oTNhZX66zwqPVrPsSTqyNs6foFSr9gghHQw

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: