ΦΕΚ – Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Α. Δ. Αιγαίου στο ΥΠΕΝ

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθορίζονται:

  1. το τακτικό προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανά υπηρεσία, κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα, σχέση εργασίας, θέση που κατέχει και οργανική μονάδα στην οποία ανήκει [179 υπάλληλοι (169 μόνιμοι και 10 ΙΔΑΧ)], και
  2. οι κενές και δεσμευμένες θέσεις των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας [99 θέσεις (97 κενές και 2 δεσμευμένες)],

Σχετική απόφαση:
Αριθμ. 24567/30.05.2022 (Β΄ 2940) Καθορισμός του τακτικού προσωπικού καθώς και των κενών και δεσμευμένων θέσεων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: