ΠΟΓΕΔΥ: Συζήτηση στην Βουλή Νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ

Τη Τρίτη (21/6) συζητήθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικήςς διαδικασίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Β’ φάση, αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταικών σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος».

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν Γεωτεχνικά αντικείμενα:

Α) που αφορούν σε δάση, δασικές εκτάσεις και δασικούς χάρτες:

 • Άρθρο 49: Επεμβάσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης σε δάση και δασικές εκτάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 998/1979
 • Άρθρο 50: Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3889/2010
 • Άρθρο 51: Οδοποιία σε δάση
 • Άρθρα που αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Β) που αφορούν στην εκχώρηση σε ιδιώτες βασικών αρμοδιοτήτων του Δημοσίου που σχετίζονται με τις διαδικασίες της ανάθεσης, επίβλεψης και έγκρισης μελετών:

 • Άρθρο 146: Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4759/2020
 • Άρθρο 158: Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές Χωρικών Μελετών – Αντικατάσταση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 98 του ν. 4759/2020.

Ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ έκανε παρέμβαση στη συζήτηση όσον αφορά στα ανωτέρω άρθρα και δήλωσε την αντίθεση της Ομοσπονδίας σε αυτά.  Τόνισε ότι μέσω των τέτοιων κυβερνητικών κινήσεων, σημαντικές λειτουργίες του δημοσίου τομέα όπως η ανάθεση, η επίβλεψη, η έγκριση και παραλαβή των μελετών περνούν για πρώτη φορά, από το ελληνικό Δημόσιο, στους ιδιώτες, αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του Δημοσίου χρήματος και την ποιότητα και ασφάλεια των Δημοσίων έργων και τη Δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι λόγω παρόμοιων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, που ενισχύουν την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, έλαβε χώρα  η Απεργία-Αποχή των Μελών των 6 Ομοσπονδιών Εργαζομένων του Δημοσίου μεταξύ των οποίων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) από τις Επιτροπές του Δημοσίου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ ζήτησε αντί της εκχώρησης σε ιδιώτες βασικών αρμοδιοτήτων του Δημοσίου, να γίνουν άμεσα:

 • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου.
 • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι στην ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
 • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
 • Κατάργηση των σχετικών Νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.
 • Την άμεση στήριξη της άσκησης θεμελιωδών αρμοδιοτήτων από ένα σύγχρονο, παραγωγικό Δημόσιο, απαλλαγμένο από γραφειοκρατικά προβλήματα και θύλακες διαφθοράς.

Δ.Σ. ΠΟΓΕΔΥΚατηγορίεςΑ.Π.Ε.

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: