Αντίδραση του ΥΠΕΝ για το περιστατικό της διαφυγής και θανάτωσης ζώου «alpha male χιμπατζή» στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Άμεση ήταν η αντίδραση του αρμόδιου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Αμυρά, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις από τους υπευθύνους του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου για το περιστατικό της διαφυγής και της θανάτωσης ενός «alpha male χιμπατζή» το Σάββατο 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση μας έχει ολοκληρωθεί η επικοινωνία του Υφυπουργού Π.Ε.Ν με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου όπου και ζητήθηκε η πλήρης θεσμική τους παρέμβαση και επικοινωνία τόσο με τους υπευθύνους του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου όσο και με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής,  προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία έλεγχος για τις συνθήκες που οδήγησαν στη διαφυγή του ζώου και την θανάτωσή του.

Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο για τη λειτουργία των Ζωολογικών Κήπων στη Χώρα μας είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο και ισχύουν:

  1. Το Προεδρικό Διάταγμα 98/2004 (ΦΕΚ 69/τ.Α’/03-03-2004 ) «ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών  κήπων» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου.
  2. Η Υπουργική Απόφαση υπ.αριθ. ΥΑ 86783/1375/06-03-2007 (ΦΕΚ 396/τ/Β΄/21-03-2007) «Περί καθορισμού του μη σημαντικού αριθμού των φυλασσομένων αγρίων ζώων και ειδών σε μια εγκατάσταση για να θεωρείται ζωολογικός κήπος».
  3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» με βάση την οποία η σχετική αρμοδιότητα ασκείται από τις Περιφέρειες

Δεδομένης της ευαισθησίας των πολιτών για τα θέματα αυτά , ιδίως όταν αφορούν πρωτεύοντα ζώα, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις συνθήκες που προκάλεσαν το περιστατικό διαφυγής και θανάτωσης του ζώου, ενημέρωση για τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα φιλοξενούμενα πρωτεύοντα  και τις σχέσεις κυριαρχίας μεταξύ τους καθώς για τον τρόπο που διασφαλίζεται η ασφάλεια των επισκεπτών στο χώρο λειτουργίας των Ζωολογικών Πάρκων στις ακραίες περιπτώσεις διαφυγής. 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι πολύ σημαντικές και έχουν ιδιαίτερη σημασία για να  γίνει κατανοητό σε όλους τόσο από πού προέρχονται αυτά τα ζώα (σ.σ κυρίως ζώα που έχουν γεννηθεί σε ζωολογικούς κήπους), τι είδους προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν μεταξύ των ζώων και πώς αυτά επηρεάζουν τα συστήματα ασφαλείας και φύλαξης τους και κυρίως την ασφάλεια των επισκεπτών καθώς και απαντήσεις σχετικά με τον σωστό ή μη τρόπο διαχείρισης του περιστατικού που οδήγησε στην τελική θανάτωση του ζώου.ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: