Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του Προγράμματος COPERNICUS-EMS

Η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης  εξέδωσε Κατευθυντήριες  οδηγίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) για την ενεργοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας στη χώρα μας, με στόχο να ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους φορείς σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και αξιοποίησης των παραγόμενων χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων του προγράμματος Copernicus EMS.

Στο έγγραφο αυτό γίνεται και μια σύντομη  αναφορά  σχετική  με  τις πληροφορίες που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Πυρκαγιές (EFFIS) και για  το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Καταγραφής Πλημμυρών (European Flood Awareness System – EFAS) που αποτελούν ανεξάρτητες υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus-EMS.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών, καλούνται, μεταξύ άλλων, οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) για την άμεση αποστολή του εγγράφου στις Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, στις οικείες Δ/νσεις Δασών και τα οικεία Δασαρχεία, με σκοπό την ενημέρωση τους, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στις ελεύθερες
διαδικτυακές εφαρμογές αλλά και σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των παραγόμενων χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων του προγράμματος Copernicus EMS.

Σχετικό αρχείο:
Το υπ’ αριθμ. A516/01.07.2022 έγγραφο «Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service. Εφαρμογές του Προγράμματος COPERNICUS-EMS»

 ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Δασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: