Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτητών Δασολογίας ΔΠΘ για το καλοκαίρι του 2021

(Φωτογραφία αρχείου)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ με την οποία ορίζεται: (α) ο αριθμός των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το καλοκαίρι του 2022, (β) ο χρόνος της πρακτικής άσκησης και (γ) η μηνιαία αποζημίωση ανά φοιτητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Όπως αναφέρει η απόφαση, διακόσιοι ενενήντα έξι (296) φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, ως εξής:

  • 114 φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου στις δασικές εγκαταστάσεις του παλιού οικισμού της ΔΕΗ, στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου τον μήνα Αύγουστο 2022 (114 x 58,70 = 6.691,80 €).
  • 91 φοιτητές του Η’ εξαμήνου στις δασικές εγκαταστάσεις του παλιού οικισμού της ΔΕΗ, στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου τον μήνα Ιούλιο 2022 (91 x 58,70 = 5.341,70).
  • 91 φοιτητές του Η’ εξαμήνου σε Δασαρχεία-Δασικές υπηρεσίες τον Αύγουστο του 2022 (91 x 58,70 = 5.341,70).

Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε ένα (1) μήνα, η δε αποζημίωση ορίζεται σε πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (58,70 €) μηνιαίως ανά φοιτητή.

Η εργοδοτική εισφορά 1 % για την ασφάλιση των διακοσίων ενενήντα έξι (296) φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση προκαλεί δαπάνη δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (296 Χ 10,11 = 2.992,56 €).

Σχετική απόφαση:
ΚΥΑ 82739/Ζ1/05.07.2022 (Β΄ 3641) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και αποζημίωσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: