Στο ν. 4958/2022 η νέα παράταση στους δασικούς χάρτες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4958/2022 (Α΄ 142/21.07.2022) «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». 

To άρθρο 41 περιλαμβάνει την επείγουσα ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021 από τη λήξη της έως την 31η Ιουλίου 2022. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η χορήγηση σύντομης παράτασης αποσκοπεί στην παροχή εύλογης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τελικώς στην ορθή απεικόνιση και τον εξορθολογισμό των δασικών χαρτών. Με τη διάταξη χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων του περιεχομένου των δασικών χαρτών, η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων τίθεται 31η Ιουλίου 2022.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 41
Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

Για τους δασικούς χάρτες, η ανάρτηση των οποίων υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Ιουλίου 2022.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4958/2022 (Α΄ 142/21.07.2022) Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: