Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και παίρνει το δρόμο για την επεξεργασία του στις Επιτροπές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (δείτε ΕΔΩ).

Κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, δέχθηκε έντονη κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις, ζητώντας μαζικά την απόσυρσή του, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθεί επιστημονικά και να υπάρξει μεγαλύτερη δημόσια διαβούλευση.

Σε πρόσφατη συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, οι οργανώσεις επισήμαναν ότι η περίπτωση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αποτελεί παράδειγμα κακής νομοθέτησης, συνέχισης της αποδόμησης του συστήματος χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών (ιδίως των ζωνών απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης) και απαξίωσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ παράλληλα η διαδικασία διαβούλευσης είναι προσχηματική, εξαιτίας του ελάχιστου χρόνου και της αδυναμίας ενημέρωσης, άρα και συμμετοχής, όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι “δασικές διατάξεις” του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται στα άρθρα 25 έως και 33:

  • Άρθρο 25 Επιτροπή Δασολογίου – Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 του ν. 3208/2003
  • Άρθρο 26 Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 3889/2010
  • Άρθρο 27 Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010
  • Άρθρο 28 Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020
  • Άρθρο 29 Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων –Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α ν. 3889/2010
  • Άρθρο 30 Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 του ν. 998/1979
  • Άρθρο 31 Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
  • Άρθρο 32 Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1980 – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021
  • Άρθρο 33 Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Βέβαια, εκτός των παραπάνω, μέχρι τη τελική συζήτηση, μπορεί να προστεθούν κι άλλες ρυθμίσεις υπό μορφή τροπολογιών της “τελευταίας νύχτας”. Πρόκειται, όπως συμβαίνει συνήθως, για διατάξεις που έχουν προαναγγελθεί αλλά δεν εκτίθεται ούτε σε δημόσια διαβούλευση ούτε επεξεργάζονται στις Επιτροπές.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: