Γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΕΝ για τις συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Προστασίας Δασών»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Προστασίας Δασών».

Ως γνωμοδοτικό όργανο, για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Σχέδιο Προστασίας Δασών», ορίζεται το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του ν. 4412/2016, καθώς και ειδικότερα κατά το περιεχόμενο της από 07.02.2022 Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΕΝ και του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/77045/4379/22.07.2022 (Β΄ 3975) «Ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Προστασίας Δασών»

 ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: