Παρουσίαση θέσεων ΠΕΔΔΥ-ΠΟΓΕΔΥ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Αθήνα 26 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση θέσεων ΠΕΔΔΥ-ΠΟΓΕΔΥ στη συνεδρίαση της Eπιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ακρόαση Φορέων στη μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στη συζήτηση του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

Η ΠΟΓΕΔΥ εκπροσωπήθηκε από το Μέλος του Δ.Σ. Δασολόγο κ. Νίκο Μπόκαρη, δεδομένου ότι οι περισσότερες ρυθμίσεις που συζητήθηκαν αφορούσαν τα δάση.

Η τοποθέτησή μας αφορούσε:

1. Τα Άρθρα 11 έως 15 και 17 (χρήσεις γης-συμπλήρωση διατάξεων ν. 4685/2020)

Ασκήθηκε κριτική για το περιεχόμενο των άρθρων με τα οποία διευρύνονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές. Επισημάνθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις του Νομοσχεδίου αποτελούν συνέχεια των παλαιότερων ρυθμίσεων που ξεκίνησαν με το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 (114 Α΄) το οποίο συμπληρώθηκε με τους νόμους 4759/2020 (245 Α΄) και 4685/2020 που κινούνται στην ίδια λογική και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η σύνταξη των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των Προεδρικών διαταγμάτων που θα καθορίσουν κατά περίπτωση τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις προστατευόμενες περιοχές.

2. Το άρθρο 16 (σημαντικές εξουσιοδοτικές ρυθμίσεις για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους συναρμόδιους Υπουργούς που αφορούν στην άγρια πανίδα) με το οποίο συμφωνήσαμε.

3. Τα άρθρα 18 και 19 με τα οποία ρυθμίζονται θέματα του ΟΦΥΠΕΚΑ που αφορούν στη διαχείριση των πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΦΥΠΕΚΑ με το περιεχόμενο των οποίων συμφωνήσαμε.

4. Το άρθρο 25 που αφορά στη βελτίωση της λειιτουργίας των Επιτροπών Δασολογίου και προβλέπει τη σύσταση επτά (7) Τεχνικών Επιτροπών Δασολογίου στις έδρες των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, με αρμοδιότητα να κρίνουν τις προσφυγές που ενδεχομένως καταθέσουν ενδιαφερόμενοι πολίτες κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Δασολογίου. Τονίσαμε ότι με την προτεινόμενη λειτουργία των τεχνικών επιτροπών θα αποφορτιστεί η διαδικασία, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες και θα υπάρχει αμεσότερη κρίση επί των ενστάσεων για ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.

5. Συμφωνήσαμε με το περιεχόμενο των άρθρων 26 και 27που αφορούν στη διαδικασία που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έκδοσης ακυρωτικής απόφασης από το ΣΤΕ καθώς και στη δυνατότητα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων του δασικού χάρτη

6. Τοποθετηθήκαμε αρνητικά στο άρθρο 28 με το οποίο δίνεται προθεσμία για την υποβολή σχετικών αιτήσεων τακτοποίησης έως 31.12.2022. Επειδή το άρθρο αυτό αφορά τους ιδιοκτήτες κατοικιών σε περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων (διαταξη που εχει κριθεί ως αντισυνταγματική με την αριθ. 685/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας).

7. Συμφωνήσαμε με τη ρύθμιση του άρθρου 29 που αφορά στην κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων και τη ρύθμιση εκκρεμοτήτων αναφορικά με τα προγράμματα δασοπροστασίας.

8. Τοποθετηθήκαμε αρνητικά στη ρύθμιση του άρθρου 30 (σύνθετα τουριστικά καταλύματα κλπ) λόγω της ασάφειας στη διατύπωσή της.

9. Συμφωνήσαμε με τα άρθρα 31 (επέκταση συμβάσεων κατά 12 μήνες) και 32 (δυνατότητα για εξάμηνες προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις Δασικές Υπηρεσίες).

10. Συμφωνήσαμε με το άρθρο 33 που αφορά τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών εργασίας και με το άρθρο 54 που αφορά τις Εγκαταστάσεις Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

11. Αναφερθήκαμε αναλυτικά στα καταφύγια των αδέσποτων ζώων και τονίσαμε και εμείς και το ΓΕΩΤΕΕ ότι δικαιοθήκαμε πλήρως όσων αφορά την μεταφορά της αρμοδιότητας στο ΥΠΕΣ η οποία επιβαιβεώνετε από το συγκεκριμένο άρθρο.

Συνάδελφοι, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού και την παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επαναφέραμε το αίτημα διορισμών μόνιμων (άμεσα 1500 ατόμων) στελεχών, επιστημονικού προσωπικού Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων. Ζητήσαμε την άμεση προκήρυξη των θέσεων που έχουν εξαγγελθεί για το 2022 αλλά δεν έχει βγει η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων.

Ζητήσαμε επίσης να προχωρήσει άμεσα η έκδοση της απόφασης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών και να προχωρήσει η τοποθέτηση προϊσταμένων ομαλά και κυρίως με αξιοκρατικά και όχι κομματικά κριτήρια.

Για το Δ.Σ.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: