Μεταπυρική αποκατάσταση περιοχής Δασαρχείου Λίμνης

 

«Τὸ δάσος ποὺ λαχτάριζες
ὥσπου νὰ τὸ περάσεις,
τώρα νὰ τὸ ξεχάσεις
διαβάτη ἀποσπερνέ
[… ]
τὸ πήρανε -γιὰ κοίταξε-
στερνὴ ἀνατριχίλα
τὰ πεθαμένα φύλλα
ποὺ ἀπόμειναν στὴ γῆς»

3/8/2021: Ξημερώνει για τη Βόρεια Εύβοια μία μέρα που κανείς δεν πίστευε πως θα ζήσει… Μία αχόρταγη πυρκαγιά αρχίζει και καταπίνει στο πέρασμά της κάθε πνεύμονα πρασίνου. Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες σύμμαχοι της καταστροφής, οι ανθρώπινες δυνάμεις ενωμένες απέναντι στην πύρινη λαίλαπα σώζουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Ωστόσο, ο επίλογος γράφεται με μελανά γράμματα… 512.031,54 στρέμματα καμένης γης μέσα σε 8 μέρες…

Το Δασαρχείο Λίμνης από την πρώτη στιγμή, αν και υποστελεχωμένο, ρίχνεται στη μάχη ενάντια στη μανία της φλόγας, αρχικά παρέχοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις και οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται, και αργότερα ενάντια στις ολέθριες συνέπειες της.

Δεδομένων των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν, προσλαμβάνεται εποχικό προσωπικό, το οποίο στηρίζει το πολύπλευρο έργο που η Δασική Υπηρεσία καλείται να επιτελέσει, στελεχώνοντας μία Υπηρεσία που διαθέτει ελάχιστο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό – δύο (2) Δασολόγους ηλικίας 63 ετών με 37 χρόνια υπηρεσίας και μία (1) Δασοπόνο, καθώς και οκτώ (8) Δασοφύλακες. Όλοι οι υπάλληλοι υπερβάλλουν εαυτόν, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύνταξη των μελετών, στη δημοπράτηση των έργων, καθώς και στην επίβλεψη κατασκευής αυτών.

Σημαντικό για την περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης είναι ότι ξεκίνησε άμεσα τη μεταπυρική αποκατάσταση, με στόχο αφενός την κατά το δυνατόν επανάκαμψη της βιοποικιλότητας και αφετέρου την προστασία των οικισμών και των έργων πολιτισμού που βρίσκονται κατάντη των καμένων εκτάσεων,

Αναλυτικότερα, το Δασαρχείο Λίμνης, μετά τις διοικητικές πράξεις (κήρυξη της καμένης έκτασης ως αναδασωτέας, απαγορευτικές διατάξεις βοσκής, Θήρας κλπ), προχώρησε με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Δασών Ν. Εύβοιας στη σύνταξη αναγνωριστικής μελέτης, η οποία είχε ως στόχο την προσδιορισμό και την ιεράρχηση των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε όλη την καμένη έκταση. Προχώρησε άμεσα σε:

1. Αντιδιαβρωτικά έργα (κορμοδέματα, κορμοφράγματα, σανιδότοιχοι, κλαδοπλέγματα) και στις πέντε (5) προκαθορισμένες λεκάνες απορροής του Δασαρχείου Λίμνης, τα οποία ξεκίνησαν άμεσα και ολοκληρώθηκαν εντός του 2021. Για την κατασκευή των εν λόγω έργων εργάστηκαν 18 ΔΑΣΕ (οι 5 ΔΑΣΕ της περιοχής και 13 ΔΑΣΕ από όλη την Ελλάδα) και απασχολήθηκαν περίπου 400 άτομα.
Συνολικά έχουν εκτελεστεί:

 • Κορμοδέματα: 803.372,11 μέτρα,
 • Κορμοφράγματα:  11.985,74 τ.μ.,
 • Κλαδοπλέγματα: 10.529.80 μέτρα,
 • Σανιδότοιχοι: 31.238.80 μέτρα

Η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 5.185.956,20 € και οι πιστώσεις διατέθηκαν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και μέσω των Αναδοχών Αποκατάστασης (εταιρείες “EREN GROUPE S.A.” και “ΔEH”).

2. Αντιπλημμυρικά έργα (κατασκευή φραγμάτων βάρους, συρματόπλεκτων κιβωτίων)

Συντάχθηκαν οι αντίστοιχες μελέτες και στις πέντε (5) προκαθορισμένες λεκάνες απορροής, δημοπρατήθηκαν όλα τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 10.829.387,86 € (χρηματοδότηση από το ΠΔΕ-ΣΑΕ 875), έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις και τα έργα υλοποιούνται. Συνολικά περιλαμβάνεται η κατασκευή 254 φραγμάτων και προφραγμάτων βάρους (129 φράγματα και 125 προφράγματα) και μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί 30 φράγματα βάρους και 30 προφράγματα.

3. Έργα ενταγμένα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Είναι ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020 εννέα (9) έργα (αντιπυρικής προστασίας, τεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικής οδοποιίας), συνολικού προϋπολογισμού 3.472.614,82 €, τα οποία υλοποιούνται στο σύνολο τους όπως φαίνεται και παρακάτω:

Α. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

 1. Αποκατάσταση βατότητας του Δασικού Δρόμου “Ρετσινόλακος – Καλαμούδι” περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, προϋπολογισμού σύμβασης 43.694,36 €.
 2. Αποκατάσταση ζημιών στους δασικούς δρόμους του Δημοσίου δάσους Λίμνης εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς και φυσικής καταστροφής, προϋπολογισμού σύμβασης 364.599,98 €.
 3. Αναδασώσεις καμένης έκτασης δημοσίου δάσους Λίμνης, προϋπολογισμού σύμβασης 299.231,69 €

Β. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

 1. Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02, χείμαρρος “Ξηροπόταμος”, προϋπολογισμού σύμβασης 525.165,06 €.
 2. Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 “Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου Όρους” περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Β), προϋπολογισμού σύμβασης 83.239,67 €.
 3. Συμπληρωματικές εργασίες και έργα αποκατάστασης της τεχνικής διευθέτησης χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.07.01, χείμαρρος Νηλέα, προϋπολογισμού μελέτης 419.120,00 €.

Γ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

 1. Αντιπυρική Προστασία Δημοσίων Δασών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, προϋπολογισμού μελέτης 706.800,00 €.
 2. Βελτίωση δασικού δρόμου “Πήλι-Καρυά” περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, προϋπολογισμού μελέτης 396.568,89 €.
 3. Βελτίωση δασικού δρόμου “Πλατάνι Ψιλή Ράχη” περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, προϋπολογισμού μελέτης 570.400,00 €.

4. Έργα του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου

Στο Πρόγραμμα του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2022 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται τα παρακάτω έργα:

 1. Αποκατάσταση υποδομών σε χώρους δασικής αναψυχής, προϋπολογισμού σύμβασης 366.643,19 €.
 2. Διαχειριστική μελέτη Δημοσίου δάσους Πηλίου, ποσού χρηματοδότησης 15.000,00 €
 3. Έργα και εργασίες αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων – Συντήρηση κατεστραμμένων υδατοδεξαμενών περιοχής Δασαρχείου Λίμνης, ποσού χρηματοδότησης 18.000,00 €.

5. Έργα αναδασώσεων

Εκτός από το έργο “Αναδασώσεις καμένης έκτασης δημοσίου δάσους Λίμνης” που είναι ενταγμένο στο ΠΑΑ 2014-2020 και αναφέρθηκε παραπάνω και μέσω του οποίου έχουν φυτευθεί 14.200 φυτά σε έκταση 350,00 στρ., στην περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης εκτελείται επίσης και το έργο “Πιλοτική μελέτη αναδάσωσης έκτασης 51,00 στρ. στη Δ.Κ. Λίμνης, Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 48.650,90 €, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω Αναδόχου Αναδάσωσης (εταιρεία “EREN GROUPE S.A.”).

6. Πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών δασών Antinero

Στην Υπηρεσία μας εκτελούνται έργα αντιπυρικής προστασίας των δασών που δεν κάηκαν και που περιλαμβάνουν συντηρήσεις δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, καθώς και εργασίες καθαρισμού βλάστησης κατά μήκος κεντρικών επαρχιακών και δασικών δρόμων και πέριξ οικισμών, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού, 579.854,96 €.

7. Κατασκευή έργων αποκατάστασης των υποδομών του Δασικού χωριού Παπάδων, που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, συνολικού προϋπολογισμού 784.000,00€.

8. Απόληψη καμένης ξυλείας

Έχουν συνταχθεί και εγκριθεί οι Πίνακες υλοτομίας για όλα τα Δημόσια δάση της περιοχής του Δασαρχείου Λίμνης (Λίμνης, Ι.Μ. Γέροντος-Κουρκουλών-Σκεπαστής, Παπάδων, Αμπουριάς και Σπαθαρίου) και γίνεται η απόληψη της καμένης ξυλείας από τους ΔΑΣΕ της περιοχής. Επίσης, έχουν εγκριθεί δεκαέξι (16) Πίνακες υλοτομίας σε ιδιωτικά και διακατεχόμενα δάση, οι οποίοι υλοποιούνται στο σύνολό τους.

Πέραν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας συνέβαλε ουσιαστικά στο Πρόγραμμα Στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια”, με περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και όλης της Ελλάδας, το οποίο έχει ως σκοπό (α) την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, (β) την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και (γ) την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την ανάληψη δράσεων εκ μέρους τους.

Τέλος, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πρόσληψης μέσω του Ειδικού Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 106 ανέργων, ήτοι 102 ρητινεργατών, 2 Δασολόγων και 2 Δασοπόνων (για τον α’ κύκλο), οι οποίοι θα απασχοληθούν για την προστασία και ανάπτυξη των δασών της περιοχής μας.

Το ζωτικής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας πολύπλευρο έργο του Δασαρχείου Λίμνης συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί συμβάλλοντας στην ευρύτερη ανάπτυξη του τόπου μακροπρόθεσμα, με αρωγό τόσο την αμείωτη θέληση και προσφορά των μόνιμων υπαλλήλων όσο και την δίχως όρους συμβολή του εποχικού προσωπικού.

Αυτό που ήταν κάποτε… θα γίνει ξανά.
Και πρέπει να γίνει ξανά…
Το δάσος θα αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του.
Το έχουμε ευθύνη και υποχρέωση σε εμάς και τα παιδιά μας.

 

Ο Δασάρχης Λίμνης

Ζίγκηρης Σπύρος

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: