Πιο καλή η μοναξιά

Δημήτριος Η. Παπαστερίου,
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Στο ν. 4964/2022 άρθρα 20 επ. εισάγεται – για μια ακόμη φορά – ένα σύνθεμα διατάξεων «για την προστασία των δασών». Πρόκειται για ευφημισμό. Διότι ο κύριος πυρήνας των διατάξεων κάθε άλλο παρά προστατεύει τα δάση. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

Σε τι προστατεύει τα δάση η σύσταση Επιτροπής Δασολογίου; (Δηλαδή, μεταξύ πολλών άλλων, ήρθε και πάλι η ώρα «επιτροπών δασολογίου» χωρίς να προβλέπεται Δασολόγιο για τα επόμενα 20ν χρόνια;).

Σε τι προστατεύει τα δάση η σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Δασολογίου;

Σε τι προστατεύει τα δάση η σύσταση νέων επιτροπών με μέλη που για να οριστούν προσφεύγει ο νομοθέτης σε «όμορες» αρχές, προφανώς λόγω της εκτεταμένης υποστελεχώσεως; Από πότε έχουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού;

Σε τι προστατεύει τα δάση η κατά το άρθρο 20 κύρωση του δασικού χάρτη αλλά και η κατά το άρθρο 22 μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη;

Σε τι προστατεύει τα δάση η πολλοστή αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 22; (Πόσοι κυρωμένοι δασικοί χάρτες υπάρχουν; Έστω, πόσοι  μερικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες;).

Σε τι προστατεύει τα δάση η διαδικτυακή πλατφόρμα του άρθρου 23; [Πρόκειται για την πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο «της κατοικίας», προκειμένου να επιτύχει  – έναντι πινακίου φακής – την «προσωρινή» για τριάντα χρόνια μη κατεδάφιση των κτιρίων, κτισμάτων ή άλλων κατασκευών εντός των (κατά τα άλλα αντισυνταγματικών) «οικιστικών πυκνώσεων»].

Σε τι προστατεύει τα δάση η υποβολή αιτήσεων κατά το αναμορφωμένο άρθρο 52 ν. 4685/2020; Η αναμόρφωση συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο ότι «Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση της παρ. 1 έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα».

Σε τι προστατεύει τα δάση το παράβολο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

Σε τι προστατεύει τα δάση η προσωρινή εξαίρεση των τριάντα ετών από την κατεδάφιση των δασικών αυθαιρέτων;

Σε τι προστατεύει τα δάση η κατά το άρθρο 25  (πολλοστή) επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα;

Κοινή απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι μία και μόνο μια: Με όλα αυτά και με καθένα από αυτά δεν προστατεύονται – μα καθόλου – τα δάση. Ακριβέστερα, όχι μόνο δεν προστατεύονται αλλά υφίστανται νέες βαρύτατες απώλειες. Και κάτι ακόμη. Διαπερνά το ακόλουθο μήνυμα: «Κάντε τη δουλειά σας. Εμείς εδώ είμαστε. Μη φοβάστε!».

Ένα γεμάτο τρύπιο καλάθι.

Πιο καλή η μοναξιά του γράφοντος. Από σας που δε φθάνω!

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 03.08.2022ΚατηγορίεςΑπόψεις

Tags: , , , , , , ,

1 reply

  1. Ευχαριστούμε για όσα δημοσιεύετε. Ως νομικοί και ως πολίτες.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: