Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι Δασικές Υπηρεσίες στην Κρήτη

Δασικοί υπάλληλοι από τις δασικές υπηρεσίες της Κρήτης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την τραγική υποστελέχωση και τις συνθήκες που έχουν πλέον δημιουργηθεί και θα οδηγήσουν, όπως υποστηρίζουν, στην εκ των πράγματων αναστολή λειτουργίας της Δασικής Υπηρεσίας. Η επιστολή τους προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΝ, αναφέρει τα εξής:

«Παρά τις πολλές υποσχέσεις που μας δόθηκαν κατά την μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠΕΝ η κατάσταση στις δασικές υπηρεσίες όχι μόνο παραμένει η ίδια αλλά επιδεινώνεται μέρα με την μέρα. Με τη μεταφορά οι δασικές υπηρεσίες αποκόπηκαν από την διοικητική και οικονομική υποστήριξη που είχαν από τις αρμόδιες Δ/νσεις της Αποκεντρωμένης, με προσωπικό που εξυπηρετούσε τη δασική Υπηρεσία και δεν μεταφέρθηκε στο ΥΠΕΝ, (αναρωτιόμαστε το γιατί;). Ενώ περιμέναμε τόσους μήνες την πολυπόθητη και πολλάκις εξαγγελθείσα στελέχωση των δασικών Υπηρεσιών, το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι αρνητικό.

Ήταν κοινή παραδοχή απ’ όλους τους Πολιτικούς και Υπηρεσιακούς φορείς η μεγάλη έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων αλλά κυρίως σε επιστημονικό (Δασολόγους, Δασοπόνους) και διοικητικό προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της Κρήτης. Η υπόσχεση για προσλήψεις δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αντίθετα γίνονται μετακινήσεις από τη μία Υπηρεσία στην άλλη, δημιουργώντας μεγάλα κενά. Μεταφορά του ήδη ελάχιστου προσωπικού από τη μία Δ/νση στην άλλη δεν λύνει προβλήματα παρά μόνο τα επιδεινώνει. Η πρόσφατη μετακίνηση προσωπικού είχε ένα μόνο αποτέλεσμα: η ήδη προβληματική λειτουργία της Υπηρεσίας χειροτέρευσε. Οι δασικές υπηρεσίες της Κρήτης την κρισιμότερη τους στιγμή για όλο αυτό το έργο που έχουν να επιτελέσουν έχουν βρεθεί σε τέλμα.

Στις Δασικές Υπηρεσίες είναι πλέον προφανής η δυσαναλογία αριθμητικά και ποιοτικά του διαθέσιμου προσωπικού και των απαιτήσεων του αντικειμένου που πρέπει να εξυπηρετήσει.

Στην Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (με τις πρόσφατες μετακινήσεις, υπηρετούν 5 άτομα ΠΕ/ΤΕ) υπάρχουν 6 τμήματα, δηλαδή, για να υπάρχει ένας υπάλληλος ανά τμήμα πρέπει να έχει ακόμα δύο άτομα επιστημονικό προσωπικό.

Στη Δ/νση Δασών Ηρακλείου (απέμειναν 7 άτομα ΠΕ/ΤΕ), υπάρχουν τρία Τμήματα και τρία Δασονομεία. Δηλαδή περίπου αντιστοιχεί και εδώ ένα άτομο ανά τμήμα.

Μεγάλος αριθμός από τους υπαλλήλους πρόκειται σύντομα να συνταξιοδοτηθεί (εντός του 2022). Έχουν καταλήξει δηλαδή οι δασικές Υπηρεσίες του Ηρακλείου να είναι στελεχωμένες, στην καλύτερη περίπτωση, με ένα υπάλληλο ανά τμήμα και δασονομείο.

Παράλληλα, εκτός των καθημερινών τους υποχρεώσεων, τρέχουν προγράμματα δασοπροστασίας, τη λειτουργία του δασικού φυτωρίου, την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, την κατάρτιση δασικών χαρτών, εμπλοκή τους και συμμετοχή τους σε μία σειρά από επιτροπές, συνεργασίες με φορείς και κυρίως την πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ κλπ. γνωστά σε όλους σας. Επιπροσθέτως, εδώ και αρκετό καιρό, τα οχήματα μας είναι ακινητοποιημένα, λόγω παλαιότητας, έλλειψης συντήρησης και επισκευής βλαβών.

Παρά την τραγική κατάσταση στην έλλειψη επιστημονικού προσωπικού, με συνοπτικές διαδικασίες δημιουργήθηκε Τμήμα Υποστηρικτικών Λειτουργιών στην Δ/νση Συντονισμού, στο οποίο πρόσφατα τοποθετήθηκε προϊστάμενος δασολόγος. Το νέο τμήμα πρέπει να υλοποιήσει τις εργασίες που υποστήριζαν τρεις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (η Δ/νση Οικονομικού – η Δ/νση Προσωπικού και η Δ/νση Πληροφορικής). Το τμήμα αυτό στελεχώνεται επιπλέον με προσωπικό δύο ατόμων μη συναφούς κλάδου και ειδικότητας (ΔΕ δασοφυλάκων), και πρέπει να ασχοληθεί με το Οικονομικό και Διοικητικό αντικείμενο όλων των Δασικών Υπηρεσιών της Κρήτης. Το δυναμικό του τμήματος είναι δυσανάλογα μικρό (3 άτομα) σε σχέση με τον όγκο εργασιών που καλείται να διαχειρισθεί. Αυτή η «επιλογή – λύση ανάγκης» είναι εκ των πραγμάτων προδιαγεγραμμένο να οδηγήσει επιεικώς σε δυσλειτουργία των δασικών υπηρεσιών στο σύνολό τους. Η ανεπαρκέστατη στελέχωση του τμήματος αυτού μπορεί να οδηγήσει σε διοικητική και οικονομική παράλυση του συνόλου των δασικών Υπηρεσιών της Κρήτης με ότι αυτό συνεπάγεται, πράγμα που είχε τονιστεί σε όλες τις συσκέψεις – τηλεδιασκέψεις με υπηρεσιακά και πολιτικά στελέχη του ΥΠΕΝ.

Σήμερα στις Δ/νσης Δασών τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων – Εκτέλεσης Έργων – Προστασίας Δασών και τα Δασονομεία δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα. Τα διοικητικά γραφεία υπολειτουργούν και οι θέσεις καλύπτονται από Δασικούς υπαλλήλους ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου με αποτέλεσμα να απομονώνονται από τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Εδώ πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι Δασοφύλακες σε μεγάλο βαθμό ασχολούνται με θέματα αγροτικής ασφάλειας,
ενώ το προσωπικό και εδώ είναι στα όρια συνταξιοδότησης και σύντομα θα δημιουργηθούν πολλά κενά.

  • Ζητούμε, με την διαδικασία του κατεπείγοντος όπως έχει γίνει ήδη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας άμεσα:
    προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού κατ’ ελάχιστον με τοποθέτηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων σε κάθε τμήμα και δύο (2) σε κάθε Δασονομείο.
  • Δημιουργία Δ/νσεων Διοικητικού και Οικονομικού στις Επιθεωρήσεις Δασικής Πολιτικής, με την πρόσληψη – τοποθέτηση Διοικητικών – Οικονομικών υπαλλήλων στις αντίστοιχες θέσεις.
  • Άμεση στελέχωση των Διοικητικών Τμημάτων και Γραφείων των Δασικών υπηρεσιών.
  • Μέχρι την στελέχωση των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών στην Επιθεώρηση Δασικής Πολιτικής Κρήτης με το κατάλληλο προσωπικό, την Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη της Δασικής Υπηρεσίας στην Κρήτη από τη Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
  • Εξασφάλιση οχημάτων και μέσων που χρειάζονται για τη λειτουργία των Δ/νσεων Δασών τις Κρήτης.
  • Προγραμματισμό σε βάθος πενταετίας για την πλήρη στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών τόσο με επιστημονικό όσο και με δασοτεχνικό προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
  • Νέα Οργανογράμματα με τις σημερινές πραγματικές ανάγκες της Δασικής Υπηρεσίας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτέλους στο τόσο σημαντικό της έργο, στην Προστασία και Διαχείριση των Χερσαίων οικοσυστημάτων και στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η προστασία και διαχείριση θα συμβάλλει εκτός όλων των άλλων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Οι συνθήκες που έχουν πλέον δημιουργηθεί, χωρίς ουσιαστική Διοικητική Υποστήριξη, θα οδηγήσουν στην εκ των πράγματων αναστολή λειτουργίας της Δασικής Υπηρεσίας της Κρήτης.

Ακολουθούν οι υπογραφές 14 Δασικών Υπαλλήλων»ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. Το οποίο αδιέξοδο είναι το ίδιο (και ενδεχομένως και χειρότερο) και σε πολλές άλλες δασικές υπηρεσίες, κατα κύριο λόγο περιφερειακές. Υπάρχει Δασαρχείο με εναν Δασολόγο μόνο (κανείς άλλος υπάλληλος ΠΕ/ΤΕ ή διοικητικός), Δ/νσεις Δασών επίσης κλπ κλπ. Τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει προσλήψεις ενώ αυτές που ΘΑ γίνουν (όποτε γίνουν) θα καλύψουν ενα μικρό μόνο τμήμα των ήδη συνταξιοδοτημένων υπαλλήλων. Που πάμε; Το μαντεύουμε νομίζω όλοι…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: