Δ/νση Δασών Κέρκυρας: Αποστολή αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη διαπιστώθηκε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα αλλά δεν έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή περίπου 1000 αντιρρήσεις και 100 αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3889/10 και την αριθμ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω3Σ4ΟΡ1Φ-4ΥΓ), «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας κλπ, και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Ύστερα από τα ανωτέρω ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν και να υπογράψουν πρωτότυπα τις υποβληθείσες αντιρρήσεις τους και αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης/αίτησης διόρθωσης, μέχρι την 12η Αυγούστου 2022.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.

Οι αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας, στην ταχυδρομική διεύθυνση,

ΣΥΑΔΧ Κέρκυρας,
Γραφεία Δ/νσης Δασών Κέρκυρας,
Αλυκές Ποταμού, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ.

και οι αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων απευθείας στην Δ/νση Δασών Κέρκυρας,

Δ/νση Δασών Κέρκυρας,
Αλυκές Ποταμού, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ.

Διεύθυνση Δασών ΚέρκυραςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: