Διαθέσιμα τα προϊόντα του Copernicus για την πυρκαγιά της Θάσου

Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση της  πυρκαγιάς στη νήσο Θάσου, στις 10 Αυγούστου 2022, η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, ζήτησε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την πληγείσα περιοχή.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό με κωδικό ενεργοποίησης EMSR624, και τα χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα που παράχθηκαν είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του προγράμματος Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://emergency.copernicus.eu/mapping και ειδικότερα στην κατηγορία “Rapid mapping” στον σύνδεσμο “List of activations” και στην συνέχεια  στο σύνδεσμο  EMSR624: Forest Fire in Thassos Island – Greece“.

Επίσης τα ανωτέρω χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας https://www.civilprotection.gr  και ειδικότερα στην κατηγορία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COPERNICUS EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE MAPPING» στην υποκατηγορία «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COPERNICUS-EMS RAPID MAPPING».

Η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά της 10ης Αυγούστου 2022 ανέρχεται σε 2.271 στρέμματα.

Διευκρινίζεται ότι η περίμετρος της πληγείσας έκτασης, όπως έχει αποτυπωθεί μετά από ανάλυση δορυφορικής εικόνας SPOT7 με ακρίβεια 1,5 μέτρου στο έδαφος, μέσω της υπηρεσίας Copernicus EMS – On Demand Mapping – Rapid Mapping, απεικονίζει την κατάσταση κατά την ημέρα και ώρα λήψης (19/8/2022, ώρα 11:44 τοπική) και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική, παρέχεται προς υποβοήθηση και δεν υποκαθιστά την οριοθέτηση πληγείσας περιοχής από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 


 ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: