Χρήση παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, κ. Αραβώση, εγκρίνεται η χρήση από το Δασαρχείο Αιγάλεω ειδικών παγίδων (κλωβών) για τη σύλληψη και απομάκρυνση αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών από την περιοχή αρμοδιότητας του, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικημένων περιοχών των Δήμων της Δυτικής Αττικής, των χώρων πρασίνου, αλσών και πάρκων, καθώς και των παρυφών του οδικού δικτύου.

Οπως αναφέρει η απόφαση, σκοπός της χρήσης των ειδικών παγίδων (κλωβών) είναι η περισυλλογή των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών που έχουν παρεισφρήσει και κινούνται μέσα σε χώρους πράσινου, άλση και πάρκα και ανοιχτά οικόπεδα μέσα στις πόλεις και η μείωση των αλληλεπιδράσεων τους με τις ασκούμενες ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιοχές αυτές. Μετά την παγίδευση θα ακολουθήσει η ασφαλής απελευθέρωση τους σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές ομόρων Δασαρχείων, που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους του είδους (Sus scrofa).

Σύμφωνα με την απόφαση, η χρήση των ειδικών παγίδων από το Δασαρχείο Αιγάλεω αποτελεί διαχειριστικό μέτρο που θα συμβάλλει και στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων στις περιοχές που παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρων ή διελεύσεις από το οδικό δίκτυο.

Το είδος το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο της άδειας χρήσης των ειδικών παγίδων σύλληψης είναι ο Αγριόχοιρος (Sus scrofa) και τα υβρίδια αυτού. Λοιπά είδη της άγριας πανίδας που τυχόν εγκλωβίζονται στις παγίδες θα απελευθερώνονται επιτόπου.

Μεθοδολογία παγίδευσης

Στα πλαίσια της χορηγούμενης άδειας θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί σιδερένιοι κλωβοί στους οποίους με τροφική έλξη, θα εγκλωβίζονται αυτόματα με την είσοδο τους οι αγριόχοιροι ή τα υβρίδια αυτών. Τα άτομα που εγκλωβίζονται θα απελευθερώνονται στη συνέχεια με μέριμνα του Δασαρχείου Αιγάλεω και των συνεργαζόμενων, για τις ανάγκες της παρούσας φορέων, σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές ομόρων Δασαρχείων που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους των αγριόχοιρων.

Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού το Δασαρχείο Αιγάλεω σε συνεργασία με τα άλλα Δασαρχεία της Αττικής και τη Δ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, θα μεριμνήσει για να του διατεθούν τυχόν κατασχεμένες παγίδες για να αξιοποιηθούν ή θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατασκευή ή προμήθειά τους.

Το Δασαρχείο Αιγάλεω θα συνεργαστεί με τους οικείους Ο.Τ.Α και την Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού (χρονοδιαγράμματα, περιοχές τοποθέτησης και εποπτεία των παγίδων) και η απαιτούμενη υποστήριξη του με μέσα και προσωπικό των Ο.Τ.Α ή των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ κυνηγετικών Οργανώσεων.

Οι εργασίες παγίδευσης και απελευθέρωσής των αγριόχοιρων θα γίνουν από προσωπικό του Δασαρχείου Αιγάλεω, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων ή εθελοντές κυνηγούς που είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Οργανώσεων, καθώς και προσωπικό των οικείων Ο.Τ.Α που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό μετά από σχετική συνεννόηση με το Δασαρχείο Αιγάλεω. Εφόσον απαιτηθεί αναισθητοποίηση του ζώου για τη μεταφορά του, αυτή θα πραγματοποιείται παρουσία κτηνιάτρου της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) ή ιδιώτη κτηνιάτρου.

Η άδεια χρήσης των ειδικών παγίδων (κλωβών) ισχύει μέχρι 31-12-2023.

Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/86404/2855/02.19.2022 (ΑΔΑ: 9Μ9Ν4653Π8-0Γ3) Άδεια χρήσης ειδικών παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Αιγάλεω

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: