Χειρισμός νεαρού Χρυσαετού έπειτα από χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης γενετικής δυσμορφίας

Αριστερά, ο χρυσαετός όπως εντοπίσθηκε το καλοκαίρι σε φωλιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με «εφεδρικά» πόδια και στα δύο άκρα, και δεξιά, μετά τη χειρουργική αφαίρεση των επιπλέον άκρων, στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ.

Τη συνέχιση και ολοκλήρωση της επιστημονικής έρευνας που αφορά στην ενδυνάμωση και επανένταξη νεοσσού Χρυσαετού (Aquila chrysaetos), έπειτα από χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης γενετικής δυσμορφίας αποφάσισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.

Πρόκειται για τον χρυσαετό που εντοπίσθηκε το καλοκαίρι σε φωλιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με μια δυσμορφία: «εφεδρικά» πόδια και στα δύο άκρα. Μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, όπου χειρουργήθηκε από την καθηγήτρια Αναστασία Κομνηνού (αφαιρέθηκαν τα επιπλέον άκρα) και στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις της Δράσης για την Αγρια Ζωή, για να αναρρώσει (δείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ).

Με τη πρόσφατη απόφαση, το ΥΠΕΝ δίνει εντολή για την άμεση μεταφορά του νεαρού χρυσαετού (Aquila chrysaetos) από τις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π «Αλκυόνη» στην Πάρο, όπου φιλοξενείται σύμφωνα με αυτοψία που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, στην Αθήνα όπου και θα φιλοξενηθεί προσωρινά στις εγκαταστάσεις του σταθμού Πρώτων Βοηθειών «ΑΝΙΜΑ» στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους.

Η παράδοση και παραλαβή του πτηνού θα γίνει παρουσία αρμοδίου δασικού υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, με Πρακτικό Παράδοσης – Παραλαβής που θα υπογραφεί από το ΚΕΠΕΑΠ «Αλκυόνη» και το Σταθμό Πρώτων Βοηθειών «ΑΝΙΜΑ», το οποίο θα συνοδεύεται και από κτηνιατρικές γνωματεύσεις για την κατάσταση του πτηνού. Αντίγραφο του ανωτέρω πρακτικού θα κοινοποιηθεί στις εποπτεύουσες τοπικές Δασικές Υπηρεσίες (Δ/νση Δασών Κυκλάδων και Δασαρχείο Αιγάλεω) και τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ.

Ενέργειες μετά την παράδοση του πτηνού στην ΑΝΙΜΑ

Μετά την παράδοση του πτηνού και την εισαγωγή του στις εγκαταστάσεις της «ΑΝΙΜΑ», υπεύθυνοι για την παροχή οδηγιών χειρισμού του πτηνού, την κτηνιατρική παρακολούθηση της κατάστασης του (αποθεραπεία), τη διενέργεια των απαραίτητων συμπληρωματικών εξετάσεων (γενετικών κ.λπ.), τη διενέργεια ειδικού προγράμματος ενδυνάμωσης και την εν γένει προσαρμογή του στις φυσικές συνθήκες που θα του εξασφαλίσουν τη δυνατότητα ελεύθερης διαβίωσης στη φύση, είναι αποκλειστικά τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας που ορίστηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74460/23480/1-8-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ για το σκοπό αυτό.

Η ανωτέρω Ερευνητική Ομάδα θα καθορίζει τα ζητήματα κτηνιατρικής φροντίδας, διατροφής, ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης του πτηνού και αξιολόγησης της δυνατότητας απελευθέρωσης του στη φύση, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας και θα συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με το Σταθμό Πρώτων Βοηθειών ειδών της Άγριας Πανίδας «ΑΝΙΜΑ» που το φιλοξενεί.

Υπεύθυνοι για τη ρύθμιση καθημερινών θεμάτων υποστήριξης που αφορούν στη φιλοξενία (σίτιση, ασφαλή παραμονή, απομόνωση κλπ) του πτηνού στις εγκαταστάσεις του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, ορίζονται οι υπεύθυνοι της λειτουργίας του σταθμού Πρώτων Βοηθειών για είδη της Άγρας Πανίδας «ΑΝΙΜΑ», που σε συνεργασία και με τις οδηγίες της ως άνω Ερευνητικής Ομάδας θα εφαρμόζει το προβλεπόμενο πρόγραμμα κτηνιατρικής φροντίδας, σίτισης και προσαρμογής του πτηνού.

Συμπληρωματικοί όροι:

  1. Η ορισθείσα Ερευνητική Ομάδα με άμεση επικοινωνία των μελών της, θα καθορίσει το πρόγραμμα των απαιτούμενων περαιτέρω κτηνιατρικών εξετάσεων του πτηνού (αιματολογικές, γενετικές συγκριτικές με τους γονείς κλπ).
  2. Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης του πτηνού θα εγκρίνεται σε μηνιαία βάση επίσης από την Ερευνητική Ομάδα, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη μηνιαία αξιολόγηση της κατάστασης του πτηνού από πλευράς φυσιολογίας και της κινητικής του δυνατότητας, με αποκλειστικό σκοπό την επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον.
  3. Το πτηνό κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας θα επιδιωχθεί να βρίσκεται κατά το δυνατόν απομονωμένο, ώστε να μην υπάρχει εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία.
  4. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Χρυσαετός, εφόσον κριθεί από την Ερευνητική Ομάδα ως «επανεντάξιμος», θα απελευθερωθεί στο φυσικό περιβάλλον. Πριν την απελευθέρωσή του θα τοποθετηθεί δορυφορικός πομπός (με δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ραδιοτηλεμετρίας), ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξή του και να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης των αρμοδίων υπηρεσιών εφόσον αυτό απαιτηθεί.
  5. Η απελευθέρωση του πτηνού θα γίνει μετά από σχετική γνωμοδότηση – εισήγηση της εν λόγω Ερευνητικής Ομάδας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ και η απελευθέρωσή του θα γίνει με την παρουσία αρμόδιων εκπροσώπων του ΥΠΕΝ/Δασικών Υπηρεσιών καθώς και των φορέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
  6. Δεν επιτρέπουμε πριν την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και χωρίς έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ, τη δημοσιοποίηση στοιχείων (φωτογραφιών ή βίντεο) που αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία.
  7. Σε μηνιαία βάση ή και όποτε ζητηθεί θα γίνεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για την φυσιολογική και κτηνιατρική κατάσταση του πτηνού.

Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των ανωτέρω διαδικασιών θα γίνει με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ.

Η Τοπική Δασική Αρχή (Δασαρχείο Αιγάλεω) προς την οποία κοινοποιείται η απόφαση, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους, εντέλλεται για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στο χώρο φιλοξενίας και εκπαίδευσης – ενδυνάμωσης του πτηνού και την εποπτεία των διαδικασιών που καθορίζονται με την απόφαση.

Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/95825/3154/30.09.2022 (ΑΔΑ: 6Λ3Σ4653Π8-Ω5Κ): Χειρισμός (φιλοξενία- ενδυνάμωση) νεαρού Χρυσαετού (Aquila chrysaetos, L) έπειτα από χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης γενετικής δυσμορφίας.

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: