Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις Οικιστικές Πυκνώσεις

Ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις).

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέσα από τη σελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα, μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020. Η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του ως άνω άρθρου εκκινεί με αίτηση που υποβάλλεται στην πλατφόρμα.

Η υπαγωγή στις διατάξεις του ως άνω άρθρου αποκλείεται για τις εξής περιπτώσεις:

  1. Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
  2. Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
  3. Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.
  4. Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
  5. Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαϊάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
  6. Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας μπορείτε: Να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet (user name, password).

Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων

Οδηγός που περιγράφει την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμος για κάθε ενδιαφερόμενο (ΕΔΩ). Ο οδηγός αφορά στην αρχική υποβολή αίτησης. Εν συνεχεία, βάσει του συνόλου των αρχικών αιτήσεων και την ολοκλήρωση της σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 53 του ν. 4685/2020, θα εκδοθεί Προεδρικό ∆ιάταγμα κατά το άρθρο 54 και εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή του, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Άρθρου 55 με τα δικαιολογητικά που θα ορίζονται από το εν λόγω Προεδρικό ∆ιάταγμα.

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Προκειμένου να υποβάλετε την αρχική αίτηση για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής κατοικιών και συνοδών κατασκευών στο άρθρο 55 του ν. 4685/2020, υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής,

Β. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης/του γεωτεμαχίου,

Γ. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου του κτηρίου (κατοικία ή/και συνοδεύουσα κατασκευή) που βρίσκεται εντός της έκτασης / του γεωτεμαχίου,

∆. Να καταβάλλετε υποχρεωτικά e-παράβολο ύψους 250 ευρώ ανά αίτηση και

Ε. Να συνυποβάλλετε ηλεκτρονικώς τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία.ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d