Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία» του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(NATURAL RESOURCES: MONITORING, TECHNOLOGY AND BIOECONOMY)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποφάσισε την επαναπροκύρηξη μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2022, της υποβολής υποψηφιοτήτων και της κατάθεσης δικαιολογητικών σχετικά με την Προκήρυξη για την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος
2021-22 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”. Οι λοιποί όροι της προκήρυξης ισχύουν ως έχουν.

Σημειώνεται ότι:
Τα μαθήματα που θα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών, θα γίνονται υβριδικά, εξ αποστάσεως με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και δια ζώσης στο Campus του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στο Φοίνικα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Νόμου για τα ΑΕΙ και τις αναμενόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Οι υποψήφιοι θεμελιώνουν δικαίωμα δωρεάν φοίτησης, σύμφωνα με τα κριτήρια των οριζόμενων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του ν. 4957 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́/21-7-2022).

Πληροφορίες παρέχονται από τους:

  • Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τηλ.: 2310-995196,
    email: msc-naturalresources@for.auth.gr, info@for.auth.gr
  • Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Φ.Α. Αραβανόπουλο, Τηλ.: 2310-992778, e-mail: aravanop@for.auth.gr
  • Ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://mscnaturalresources.for.auth.gr

O Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Φίλιππος Α. ΑραβανόπουλοςΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: