Διάθεση δασικών δενδρυλλίων από το δημόσιο φυτώριο Φοινικιάς

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου διάθεσης δασικών φυτών από το δημόσιο δασικό φυτώριο Φοινικιάς. Αφορά μόνο τους Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου

Για την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή διευθέτηση της διάθεσης, θα προηγείται η υποβολή αιτήσεων, για έγκριση και στη συνέχεια θα ορίζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ημερομηνία παραλαβής των φυτών.

Η υποβολή αιτήσεων, για τον καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των φυτών, θα ξεκινήσει τη στις 07 – 11 – 2022 και θα ολοκληρωθεί στις 18 -11 – 2022. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 ως 12:30, στο δασικό φυτώριο Φοινικιάς. Κάθε αίτηση θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως (για το Ν. Λασιθίου και με FAX : 2810 314580). Η παραλαβή των φυταρίων θα γίνεται τις καθορισμένες ημέρες, από το Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Hρακλείου.

Η χορήγηση θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α. Δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού θα γίνεται:

1.α. Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά), Στρατό, Κοινωφελή Ιδρύματα, Ενορίες, Ιερές Μονές, Προσκόπους (όριο φυτών 50 συνολικά).

β. Σε Συλλόγους, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται απόφαση του ΔΣ ότι θα γίνει δενδροφύτευση σε χώρους που θα αναφέρονται αναλυτικά στο αίτημα τους προκειμένου να γίνει σχετικός ο έλεγχος της Υπηρεσίας (όριο φυτών 50 συνολικά).

2. Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας

  • Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων δασοτεχνικών έργων (σε δημόσιες δασικές εκτάσεις)
  • Όταν θέλουν να αναδασώσουν Δημοτικές εκτάσεις εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης.
  • Όταν θέλουν φυτά για δεντροστοιχίες και δημιουργία αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κλπ εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει και ο αριθμός του αιτούμενου φυτευτικού υλικού είναι μεγαλύτερος από 50 φυτάρια η αίτηση τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι χώροι που θα φυτευτούν τα φυτά (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 και εμβαδό). Οι Δήμοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις όλων των δημοτικών διαμερισμάτων τους και να στέλνουν στη Δασική υπηρεσία μία συνολική αίτηση για την επικράτεια τους (ενδεικτικό όριο φυτών 300 συνολικά).
  • Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα παραπάνω δεν θα ικανοποιούνται.

3. Σε ιδιώτες για φύτευση σε ιδιωτικούς χώρους (αγρούς, κήπους, κατοικίες κλπ). Αφορά μόνο το είδος τραχεία πεύκη και έως 30 τεμ..

Β. Διάθεση με καταβολή τιμήματος:

  • Για την αποκατάσταση του τοπίου και της δασικής βλάστησης σε χώρους με δράσεις μεταλλευτικών, λατομικών και λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες προβλέπονται από εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες.
  • Για την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων, συγκοινωνιακών, εξηλεκτρισμού, υδραυλικών, τηλεπικοινωνιακών κλπ με σκοπό την προστασία και τη αισθητική των έργων αυτών και του περιβάλλοντος
  • Για φύτευση σε ιδιωτικούς χώρους (αγρούς, κήπους, κατοικίες κλπ) από ιδιώτες (όριο φυτών 50 συνολικά).

Στις περιπτώσεις αυτές, η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος. Η τιμή για κάθε δενδρύλλιο θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%. Η πληρωμή του αντίτιμου θα γίνεται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλειου. Για τις περιπτώσεις στις οποίες το ποσό υπερβαίνει τα 500 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), αυτό θα καταβάλλεται πριν την παραλαβή των φυτών, στο λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου/ Ειδικός Φορέας Δασών στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN: GR 2101000240000000000266718 (Δικαιούχος Πράσινο Ταμείο), ο δε ΦΠΑ (13%) που αναλογεί, θα κατατίθεται στο λογαριασμό με IBAN: GR 8501000230000002341144900 (Λογαριασμός Απόδοσης Φ.Π.Α. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). Στην υπηρεσία μας θα παραδίδονται τα σχετικά αποδεικτικά.

Γ. Τρόπος Διάθεσης

Αιτήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία της Διεύθυνση Δασών Ηαρακλειου, ή ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. (ΑΔΑ 9ΟΛ64653Π8-Ο5Ο). Θα αποστέλλονται ταυτόχρονα το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα εξετάζονται.

Η διάθεση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 12:30 και η παραλαβή των φυτών από το Δασικό φυτώριο Φοινικιάς. Η προσέλευση θα γίνεται αυστηρά στην συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί. Τις βροχερές ήμερες καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για την περίπτωση αδυναμίας στη διάθεση λόγω καιρικών συνθηκών.

Οι αιτήσεις θα ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται της εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία της Δ/νσης Δασών και στα τηλέφωνα 2810 250389 και 2810 264940.

Στην απευθυνόμενη στη Δ/νση Δασών αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται ο τόπος που θα φυτευτούν τα φυτάρια και τα στοιχεία του αιτούντος.

Επισυνάπτεται έντυπο της αίτησης.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: