Στολή Δασικών Υπαλλήλων: Τα είδη που θα διατεθούν σε κάθε δικαιούχο

Σύμφωνα με την διακήρυξη προμήθειας για τον εφοδιασμό των δασικών υπαλλήλων με στολές που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, σε κάθε δικαιούχο δασικό υπάλληλο θα διατεθούν η ποσότητα και το σύνολο των παρακάτω ειδών:

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα/ες
1 Χειμερινή Περισκελίδα (Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου) 2
2 Θερινή Περισκελίδα (Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου)
3 Χειμερινός Υποδύτης (Πουκάμισο χρώματος πράσινου-λαδί) 2
4 Θερινός Υποδύτης (Πουκάμισο χρώματος πράσινου-λαδί) 2
5 Επενδύτης Ισχυρού Ψύχους (Τζάκετ χρώματος πράσινου-κυπαρισσί) 1
6 Αδιάβροχο παντελόνι (Χρώματος πράσινου-κυπαρισσί) 1
7 Αντανακλαστικό γιλέκο (Χρώματος ανοικτού πράσινου) 1
8 Καπέλο τύπου “ΤΖΟΚΕΫ” (Χρώματος πράσινου-κυπαρισσί) 1
9 Υποδήματα τύπου άρβυλα-μποτάκια (Χρώματος μαύρου) 1 ζ.
10 Ζώνης μέσης (Χρώματος μαύρου) 1
11 Κάλτσες χειμερινές (Χρώματος μαύρου) 2 ζ.
12 Κάλτσες θερινές (Χρώματος μαύρου) 2 ζ.
13 Μπλούζες μακό (Χρώματος σκούρου πράσινου) 2

Σύνολο ειδών και μονάδων ανά Δασικό Υπάλληλο:
Είδη: δεκατρία (13)
Μονάδες: είκοσι (20)

Έκαστη Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ), για τη κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων δασικών υπαλλήλων ευθύνης της, θα αποστείλει ονομαστικό κατάλογο των δασικών υπαλλήλων ευθύνης της με αντιστοίχιση, για κάθε έναν από τους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους, των μεγεθών των ειδών που απαρτίζουν τη στολή του. Το μέγεθος του κάθε είδους θα προσδιορίζεται από εκάστη ΕΕΔΠ επί τη βάσει του μεγεθολογίου (για κάθε ένα είδος ξεχωριστά), το οποίο θα έχει επισυνάψει ο ανάδοχος με την τεχνική του προσφορά.

Η λήψη των ανωτέρω ειδών αποδεικνύεται, κατόπιν μακροσκοπικής παρατήρησης και δοκιμής των προς προμήθεια ειδών από έκαστο δικαιούχο Δασικό Υπάλληλο, με την αποστολή από εκάστη ΕΕΔΠ αντίστοιχης βεβαίωσης προς την Επιτροπή Ελέγχου – Παρακολούθησης – Παραλαβής του Διαγωνισμού. Για τον σκοπό σύνταξης της εν λόγω βεβαίωσης,

Κάθε δικαιούχος Δασικός Υπάλληλος, κατόπιν μακροσκοπικής παρατήρησης και δοκιμής των προς προμήθεια ειδών, θα πρέπει να υπογράψει επωνύμως ότι παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα, το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος που δικαιούται να λάβει. Τα απορριπτόμενα, κατόπιν μακροσκοπικής παρατήρησης και δοκιμής από έκαστο Δασικό Υπάλληλο, είδη αποστέλλονται μερίμνη εκάστης ΕΕΔΠ στην Επιτροπή Ελέγχου – Παρακολούθησης – Παραλαβής του Διαγωνισμού προς έλεγχο και, αναλόγως, επιστρέφονται στον ανάδοχο, με παράλληλη υποχρέωση του αναδόχου να τα αντικαταστήσει.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: