Χιλιοτρυπήματα

Δημήτριος Η. Παπαστερίου,
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Α. Με αφετηρία το ν. 4512/2018 (άρθρα 1 – 42) [και τους μεταγενέστερους ν. 4546/2018 (άρθρα 37, 41-44), 4559/2018 (άρθρα 52 και 54), και 4572/2018 (άρθρα 5 και 20-21)] βιώνουμε την έναρξη μιας πενταετίας

  • πρωτόγνωρης νομοθετικής παραγωγής, (λ.χ. ν. 4685/2020 και 4921/2022)
  • διαρκούς νομολογιακής διαπλάσεως (λ.χ. ΟλΣτΕ 685/2019 και 1364/2021) και
  • συμπλέουσας θεωρητικής επεξεργασίας (λ.χ. «βιώσιμη ανάπτυξη» και «αναπτυξιακή αειφορία»

στην ακολουθία γένους «Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Εθνικό Κτηματολόγιο».

Β. Στην παραπάνω ενότητα γένους ανήκει η ενότητα είδους «Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Κτηματογράφηση» και αναζητούμε την πορεία της κατά την πενταετία 2018-2022.

Οι δασικοί χάρτες βρίσκονται σε ένα διαρκές καθεστώς εκ του νόμου αναμορφώσεων, με συνοδευτικό χαρακτηριστικό τις συνεχιζόμενες παρατάσεις ποικίλων προθεσμιών.

Όσο οι δασικοί χάρτες διαρκώς αναμορφώνονται τόσο η κτηματογράφηση των σχετικών δασικών ακινήτων επηρεάζεται σε επικίνδυνα αρνητικό βαθμό, με κυλιόμενους σκοπούς την βραδυπορία και την ελαττωματικότητα, και επιτεύγματα την κλονιζόμενη ασφάλεια των συναλλαγών και τη δοκιμαζόμενη ασφάλεια δικαίου.

Ωστόσο, το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό καθεστώς, κατά νομολογιακή επιταγή, χρήζει «αναδιαρθρώσεως» και μάλιστα μέσω των χωροταξικών σχεδίων. Τέτοια σχέδια υπήρχαν βέβαια από την εποχή του ΟΚΧΕ και σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Γ. Όλα αυτά τα επιτεύγματά μας μεταφέρονται από την ενότητα «Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Κτηματογράφηση» που προηγείται, στην ακολουθούσα ενότητα «Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Δασικό Κτηματολόγιο».

Η σύζευξη των δύο αυτών ενοτήτων διαμορφώνει την – απομακρυσμένη -ενότητα γένους «Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Εθνικό Κτηματολόγιο».

Πρόκειται για ένα «ζων» σύνθεμα, όπου εναλλάσσονται αλλοπρόσαλλες συνθέσεις εκ των μερών προς το όλο με ανάλογες συνθέσεις επιχειρούμενες εκ του όλου προς το μέρος.

Το «ζων» αυτό σύνθεμα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και το έτος 2022, χωρίς να μπορεί να διατυπωθούν αισιόδοξες προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια.

Δ. Ένα εκπληκτικό κατόρθωμα: Μπορούμε ακόμη και εφαρμόζουμε το χιλιοτρυπημένο νόμο 998/1979, αυτόν με τον τίτλο «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». Στατιστική της ντροπής: Επτά νόμοι σαρανταεννιάρηδες του έτους 2022 επεμβαίνουν στο ν. 998/1979. Για όσους διαθέτουν υπομονή: 4915, 4934, 4936, 4951, 4964, 4982 και 4986, όλοι του έτους 2022!

Ακόμη ένα κατόρθωμα:

«Στον κυρωμένο δασικό χάρτη αποτυπώνονται:

α. Με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει. (Ενδεικτικά εντοπίσαμε τους νόμους 3208/2003, 3889/2010, 4280/2014 και 4819/2021 που επέφεραν τροποποιήσεις).

β. Με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας» (Πρόκειται για δασικές εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας!).

Ε. Αντί αυτών:

Οι δασικοί χάρτες είναι το λογικό προηγούμενο του Δασολογίου και αυτό ανάγεται σε αναγκαία προϋπόθεση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Κτηματολογίου. Και αντίστροφα: Ένα ακριβές, πλήρες και σαφές Εθνικό Κτηματολόγιο θεμελιώνεται, μεταξύ άλλων, σε ένα –αντίστοιχων προδιαγραφών– Δασολόγιο. Το τελευταίο βασίζεται σε ορθούς δασικούς χάρτες, δηλαδή σε χάρτες που διαθέτουν ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια.

Το όλο ζήτημα με τους υπάρχοντες δασικούς χάρτες μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα sui generis «μετείκασμα», δηλαδή ένα (νομικό) φαινόμενο όπου το ίχνος μιας εικόνας ορθότητας (ή μη ορθότητας) των δασικών χαρτών παραμένει στα αισθητήρια όργανα της νομικής οράσεώς μας, ακόμη και όταν δεν υπάρχει, λόγω παρατεταμένης εκθέσεως στην ιδέα της υπάρξεώς της.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 16.11.2022ΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: