Δ/νση Δασών Βοιωτίας: Κύρωση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Βοιωτίας

Η Δ/νση Δασών Βοιωτίας ανακοινώνει ότι με την αριθμ. πρωτ. 409559/11-11-2022 (ΑΔΑ : 6ΑΟΓ4653Π8-7ΣΑ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία έλαβε ΦΕΚ 864/Δ, κυρώθηκε ο Δασικός Χάρτης Π.Ε. Βοιωτίας και αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Ελληνικό Κτηματολόγιο΄΄ https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal.

Επί του κυρωμένου δασικού χάρτη Π.Ε. Βοιωτίας αποτυπώνονται :

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας.

γ. χωρίς χρώμα, τα τμήματα που είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, είτε αποτελούν εκτάσεις ΑΑ και ΠΑ με επιπλέον πληροφορία ΑΝ (αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς / παρ. 9 εδάφιο 1 του άρθρου 17 του ν 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α), είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό πρωτ. 366033/19-10-2022 Απόφασης θεώρησης και αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: