Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας: Κύρωση δασικών χαρτών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας


Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

  1. η με αριθ. 434321/24.11.2022 (ΑΔΑ: 961Ι4653Π8-69Λ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, με θέμα «Κύρωση του δασικού χάρτη Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ΠΛΗΝ ΤΩΝ περιοχών, τοπικών/ δημοτικών κοινοτήτων: Δενδροχωρίου, Οχθίων, Παναιτωλίου, Πόδου, Ποταμούλας (Μεσολογγίου), και Τριχωνίου» (ΦΕΚ 939/Δ’/ 05.12.2022).
  2. η με αριθ. 434323/24.11.2022 (ΑΔΑ: 90Γ94653Π8-Ι1Ε) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, με θέμα «Κύρωση κατά άρθρο 19 ν. 3889/2010, των δασικών χαρτών των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων Δενδροχωρίου, Οχθίων, Παναιτωλίου, Πόδου, Ποταμούλας (Μεσολογγίου), Τριχωνίου Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας» (ΦΕΚ 948/Δ΄/07.12.2022).

Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη, είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal

 Στον κυρωμένο δασικό χάρτη αποτυπώνονται:

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: