Συγκομιδή του ξύλου

ΦΩTOΓΡAΦIΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ periklesmerakos.com

ΦΩTOΓΡAΦIΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ periklesmerakos.com

Το τεύχος 16 (Απρίλιος – Ιούνιος 2004) του περιοδικού ΕΘΙΑΓΕ – Τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας – ήταν αφιερωμένο στο ξύλο. Ο φάκελος «Ξύλο: ένα μεγάλο δώρο της φύσης» περιλαμβάνει επτά πολύ ενδιαφέροντα άρθρα γραμμένα από ειδικούς επιστήμονες με σκοπό την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του ενδιαφερομένου αναγνώστη.

Φάκελος

Ξύλο: ένα μεγάλο δώρο της φύσης

Συγκομιδή του ξύλου

Δρ Χρίστος Γαλλής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Η συγκομιδή και απομάκρυνση της ξυλώδους δασικής βιομάζας από τα φυσικά δάση της χώρας μας είναι μία βασική και κρίσιμη διαχειριστική, οικονομική και οικολογική δράση, αυστηρά βασισμένη στις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχοι αυτής της δράσης είναι η προστασία, η καλλιέργεια, η αναγέννηση και η ανόρθωση των δασικών οικοσυστημάτων, η αειφορική παραγωγή ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων, η αύξηση της απασχόλησης και η τοπική και περιφερειακή βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Το κύριο σύστημα συγκομιδής της ξυλώδους δασικής βιομάζας στη χώρα μας είναι αυτό των επιλογικών υλοτομιών όπου τα επιλεγμένα δένδρα είναι τυχαία διασπαρμένα στην επιφάνεια της συστάδας. Το σύστημα αυτό συγκομιδής συμβάλλει σημαντικά στην αειφορικότητα της παραγωγής, στη βελτίωση της βιοποικιλότητας και πληροί όλους τους όρους που θέτει το Πανευρωπαϊκό Δασικό Σύστημα Πιστοποίησης για την οικολογική πιστοποίηση των δασικών προϊόντων.

Η συγκομιδή και απομάκρυνση-μετατόπιση της ξυλώδους δασικής βιομάζας από το δάσος στο δασικό δρόμο περιλαμβάνει επιμέρους δραστηριότητες όπως προετοιμασία του δένδρου, ρίψη, αποκλάδωση, τεμαχισμό, προσωρινή αποθήκευση των κορμοτεμαχίων στο δάσος, μετατόπιση στο δασικό δρόμο, στοίβαξη των κορμοτεμαχίων και αποθήκευση στο δασικό δρόμο.

Ένα σύγχρονο σύστημα συγκομιδής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να:

 • απομακρύνει τα κορμοτεμάχια από το δάσος,
 • να ελαχιστοποιεί τις ζημιές στα εναπομένοντα δένδρα και στο έδαφος,
 • να έχει υψηλή παραγωγικότητα και χαμηλό κόστος,
 • να προλαμβάνει προβλήματα υγείας των δασεργατών που σχετίζονται με την εργασία.

Τα σοβαρότερα προβλήματα για την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος συγκομιδής στη χώρα μας αφορούν τη χαμηλή παραγωγικότητα, το ανώμαλο και επικλινές έδαφος, το μικρό βαθμό μηχανοποίησης, τις συχνά πυκνές συστάδες και το χαμηλό ετήσιο λήμμα. Η ρίψη, η αποκλάδωση και ο τεμαχισμός των δένδρων γίνεται με αλυσοπρίονο. Η μετατόπιση των κορμοτεμαχίων μικρών διαστάσεων από το δάσος στο δασικό δρόμο γίνεται με ζώα και των κορμοτεμαχίων μεγάλων διαστάσεων με αγροτικούς ελκυστήρες ή με τα ειδικά οχήματα Unimog. Τα γενικά χαρακτηριστικά των εργασιών συγκομιδής στη χώρα μας είναι:

 • άριστες δυνατότητες επιλογής δένδρων προς υλοτομία,
 • ευελιξία και δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικών φάσεων της εργασίας σε διαφορετικούς χρόνους,
 • χαμηλή εργασιακή παραγωγικότητα, επειδή απαιτείται σημαντική χειρωνακτική εργασία,
 • έντονες σωματικές καταπονήσεις, δεδομένης της έλλειψης εκπαίδευσης των εργαζομένων,
 • ανεπαρκές σύστημα οργάνωσης,
 • δυσκολίες στη συντήρηση ζώων,
 • χαμηλός ετήσιος συγκομιζόμενος όγκος,
 • όρια στη μηχανοποίηση,
 • μικρό ποσοστό ζημιών στη συστάδα και στο έδαφος.

Για να βελτιωθεί το σύστημα συγκομιδής στη χώρα μας, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην οργάνωση και το σχεδίασμά των εργασιών με χρήση σύγχρονων συστημάτων και υπολογιστών, στην εκπαίδευση των εργαζομένων, στην εισαγωγή νέων μηχανημάτων (π.χ. μικροί μετατοπιστές) και στη σύνδεση της συγκομιδής με τις απαιτήσεις της αγοράς (τεμαχισμός κορμών, πιστοποίηση). Το σημαντικότερο όμως είναι η κατανόηση από όλους ότι η συγκομιδή είναι, μια σημαντική και αναγκαία δραστηριότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορική διαχείριση, την παραγωγή ενός ανανεώσιμου φιλικού στο περιβάλλον και αειφορικά παραγόμενου υλικού που είναι το ξύλο και τη βελτίωση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας.

Φάκελος Ξύλο: ένα μεγάλο δώρο της φύσης

ΕΘΙΑΓΕ  Τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας Τεύχος 16, Απρίλιος – Ιούνιος 2004ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: