Ν. 5012/2023: Κύρωση της Συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών Αφρικής και Ευρασίας (AEWA)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5012/2023 (Α΄ 10) με τον οποίο κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος η Συμφωνία για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών Αφρικής και Ευρασίας (AEWA).

Με την συμφωνία, µετά τις ρυθµίσεις για το πεδίο εφαρµογής, τους ορισµούς και την ερµηνεία των διατάξεων της συµφωνίας, ορίζεται ότι τα Μέρη θα λάβουν συντονισµένα µέτρα για τη διατήρηση των ειδών αποδηµητικών υδρόβιων πτηνών σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης ή για την επαναφορά τους σε τέτοια κατάσταση, καθώς επίσης και µέτρα για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα απειλούμενα µε εξαφάνιση είδη, καθώς και σε αυτά που βρίσκονται σε δυσµενή κατάσταση διατήρησης.

Προβλέπεται σχέδιο δράσης και κατευθυντήριες γραµµές για τη Διατήρηση, πόροι για τη χρηματοδότησή της Συμφωνίας, καθώς επίσης και τα όργανα που θα συμβάλουν στην υλοποίησή της. Επίσης, ρυθμίζονται οι σχέσεις µε διεθνή όργανα που ασχολούνται µε τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά και τα ενδιαιτήματά τους, προβλέπονται οι όροι τροποποίησής της, διευθέτησης των διαφορών που ενδεχομένως θα προκύψουν, καθώς και καταγγελίας της από τα Μέρη. Τέλος, ορίζεται ο Θεματοφύλακας της Συμφωνίας και ο ορισμός της περιοχής της.

Με το Άρθρο Δεύτερο ορίζεται ως αρµόδια αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συντονίζει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για:

  1. την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας και,
  2. την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη προστασία των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο IV της κυρούμενης Συμφωνίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου αυτού.
Σχετικό αρχείο:
Ν. 5012/2023 (Α΄ 10) Κύρωση της Συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών Αφρικής και Ευρασίας (AEWA).

 

 ΚατηγορίεςΘήρα, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: