Κλιματική κρίση, υγεία πολιτών & οικοσυστημάτων και ευημερία


Γράφει ο Παναγιώτης Δημόπουλος*
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας, γνωρίζουμε με ικανοποιητική ακρίβεια τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εμείς και οι επερχόμενες γενιές σχετικά με την κλιματική κρίση και τις συνέπειες της.

Η επιστήμη και η τεχνολογία μας δίνουν επιλογές, αλλά και εργαλεία για δράση. Είναι στο χέρι του καθενός μας αλλά πολύ περισσότερο των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, να εντάξουμε καλές πρακτικές στην καθημερινότητά μας και στο σχεδιασμό του εγγύς και του απώτερου μέλλοντος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Δεν είναι ένας αγώνας που πρέπει ή μπορεί να δοθεί από μια ομάδα ανθρώπων ή επιστημόνων. Απαιτείται συνέργεια και συντονισμός, τόσο των τεχνολογικών καινοτομιών (π.χ. πράσινη ενέργεια, ανακυκλώσιμα δομικά υλικά), όσο και δράσεων στον πρωτογενή τομέα και στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της συνιστούν μια παγκόσμια απειλή. Ωστόσο, είναι δυνατός ο μετριασμός τους και σε ορισμένες περιπτώσεις η αντιμετώπισή τους. Αν θέλουμε να μην επιβεβαιωθούν οι δυσοίωνες προβλέψεις τότε ξεκινάμε σήμερα την αλλαγή από εμάς, την πόλη μας, την περιφέρεια μας, τη χώρα μας!!!

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει σε μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Ο μετασχηματισμός που επίκειται δεν έχει προηγούμενο. Η μετάβαση αυτή πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, να δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο, να είναι προς όφελος όλων και να μεριμνά για τις περιφέρειες, και τους εργαζομένους που θα έρθουν αντιμέτωποι με τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Μέχρι το 2050 ιδανικά θα έχουν μηδενιστεί οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και η οικονομική ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων.

Χρειάζεται προσαρμογή για τη μετάβαση σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, όπου κανείς δεν μένει στο περιθώριο.

Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, με προγράμματα ανάκαμψης που στοχεύουν στην ώθηση μιας παγκόσμιας βιώσιμης οικονομίας με αυξημένη ανθεκτικότητα.

Όλα αυτά δεν γίνονται με αυτόματο πιλότο, και δεδομένου ότι θα επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές, χρειάζονται ανατροπές σε όλα τα επίπεδα. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και η εμπιστοσύνη στη μετάβαση είναι ύψιστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή των πολιτικών. Χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία ώστε οι πολίτες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία, σε συνεργασία με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ.

Ο άνθρωπος, σε όλο το φάσμα της οικονομικής και πολιτιστικής του δραστηριότητας, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικοσυστημάτων.

Η υγεία, η ποιότητα ζωής και η οικονομική δραστηριότητα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα οικοσυστήματα και τα οφέλη που αυτά παρέχουν.

Παροχές των οικοσυστημάτων, όπως η τροφή, το νερό, οι γενετικοί και φαρμακευτικοί πόροι, τα ανεπεξέργαστα υλικά, η ρύθμιση της ποιότητας του αέρα και του κλίματος, η βιοδιάσπαση των αποβλήτων, η προστασία από τη διάβρωση, η επικονίαση, ο περιορισμός των παρασίτων, η αναψυχή και η πνευματική ανάταση, έχουν θεμελιώδη σημασία για την ευημερία του ανθρώπου.

Με βάση την κατάσταση των οικοσυστημάτων (φυσική, χημική και βιολογική ποιότητα), σχεδιάζουμε τη βελτίωση της υγείας του περιβάλλοντος, μελετώντας πώς οι οικοσυστημικές παροχές συνδέονται με την ανθρώπινη ευημερία.

Τα οικοσυστήματα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση για να παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών τους, οι οποίες -με τη σειρά τους- υποστηρίζουν και βελτιώνουν τη διαβίωση. Μέσω της ροής των οικοσυστημικών υπηρεσιών, η φύση προσφέρει έξυπνες, οικονομικά αποδοτικές και ολοκληρωμένες λύσεις σε πολλές κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές και η ρύπανση.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσης της κατάστασης των οικοσυστημάτων με υψηλή βιοποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή τους αξία, και τα οφέλη στον άνθρωπο και την οικονομία.

Μπορούμε εγκαίρως να εντοπίζουμε προβλήματα και να προλαμβάνουμε ή να μετριάζουμε τις ζημιές στα οικοσυστήματα.

Προσεγγίσεις αυτού του τύπου αποτελούν μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου δράσης, που διασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων με δίκαιο τρόπο.

Οι απειλές μπορεί να αποτελέσουν και ευκαιρίες, αρκεί να διαγνωστούν έγκαιρα. Με δημοκρατικές ανατροπές σε πρακτικές, πολιτικές και νοοτροπίες, με προσαρμογές στις ευρωπαϊκές πολιτικές βάσει των εθνικών μας πλεονεκτημάτων μπορούμε να μεταβούμε σε μια δικαιότερη και ευημερούσα κοινωνία.

—————

*Ο Παναγιώτης Δημόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο “Βοτανική και Οικολογία”. Κατέχει τη θέση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πηγή: symboulos.grΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: