Καθορισμός Ετήσιας Δυναμικότητας των Δασικών Συνεταιρισμών Έβρου

Στον καθορισμό της ετήσιας δυναμικότητας των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.), με έδρα εντός της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Έβρου (Π.Ε. Έβρου), για το διαχειριστικό έτος 2023, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, η Ετήσια Παραγωγική Δυναμικότητα κάθε ΔΑ.Σ.Ε. φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

ΔΑ.Σ.Ε. Περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης

ΔΑ.Σ.Ε. Περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Διδυμοτείχου

ΔΑ.Σ.Ε. Περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Σουφλίου

Η παραγωγική δυναμικότητα των ΔΑ.Σ.Ε. η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του κάθε ΔΑ.Σ.Ε. και την κατά μέσω όρο ετήσια δυνατή παραγωγή εκάστου τούτων, εκτιμήθηκε με βάση τα εγκεκριμένα καταστατικά και τον αριθμό των μελών τους, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί και επικαιροποιηθεί μέχρι σήμερα, στο τηρούμενο από το ΥΠΕΝ Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, και με την παραδοχή ότι κάθε μέλος μπορεί να εργασθεί κατ΄ ελάχιστο 220 ημέρες ανά έτος και να υλοτομεί – μετατοπίζει 4,0 κ.μ. ανά ημέρα εργασίας.

Οι Δ.Α.Σ.Ε. για να τύχουν του ευεργετήματος της άνευ δημοπρασίας μισθώσεως καρπώσεων δημοσίων δασών πρέπει, αφ΄ ενός μεν να μην έχουν αδικαιολόγητες οικονομικές εκκρεμότητας με το Δημόσιο ή το Δήμο από προηγούμενες μισθώσεις και αφ΄ ετέρου να έχουν επιδείξει πνεύμα συμμόρφωσης προς τους δασικούς νόμους και τις δασοτεχνικές οδηγίες της δασικής αρχής.

Τυχόν μισθώσεις στους ανωτέρω ΔΑ.Σ.Ε., στις οποίες ελλείπουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή στις οποίες μετέχουν ένα ή περισσότερα μη κανονικά μέλη του συνεταιρισμού, θεωρούνται εξ αρχής άκυρες.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: