Δασαρχείο Ιωαννίνων: Ρυθμιστικές διατάξεις περί μελισσοκομίας

Τοποθέτηση μελισσοσμηνών - Μελισσοκομείο

Στην έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης με ρυθμίσεις για την μελισσοκομική δραστηριότητα προχώρησε το Δασαρχείο Ιωαννίνων εξαιτίας του γεγονότος ότι η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αντιπυρικές λωρίδες και δρόμους, δημιουργεί προβλήματα στον έλεγχο και την διαπίστωση δασικών παραβάσεων, στις ετήσιες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου αλλά και στην ασφαλή διέλευση ανθρώπων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ελληνική Μελισσοκομία αποτελεί πολύτιμη, απαραίτητη, ανερχόμενη και προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, για όλη την περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Ιωαννίνων:

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

Η προσωρινή τοποθέτηση μελισσοσμηνών (1-3 μήνες) σε δάση, δασικές, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις δημόσιες και μη, μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας μας και τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών στην περίπτωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, με την προϋπόθεση της λήψης όλων των μέτρων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, καθώς και
την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για μόνιμη μελισσοκομική εγκατάσταση ισχύουν οι διατάξεις περί κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

Α) Η τοποθέτηση μελισσοσμηνών: α) επί των αντιπυρικών ζωνών και β) σε απόσταση μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από το κατάστρωμα όλων των δημόσιων δρόμων (Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών, Δασικών και Αγροτικών), έτσι ώστε οι κυψέλες να μην παρεμποδίζουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων, των οχημάτων της δασικής υπηρεσίας, καθώς και των χωματουργικών μηχανημάτων ιδιαίτερα σε περίπτωση επέμβασης για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς.

Β) Η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από κατοικημένες οικίες, εκτός εάν αυτά είναι περιφραγμένα με τοίχο, σανίδωμα ή πυκνό φυσικό ή τεχνητό φράκτη ύψους δύο (2) μέτρων τουλάχιστον.

Γ) Η τοποθέτηση μελισσοσμηνών επί σημασμένων ορειβατικών μονοπατιών, ποδηλατικών και ειδικών αγροτουριστικών διαδρομών.

Δ) Η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.

Ε) Η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από δασικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την υλοτομία ή τα δασοτεχνικά έργα (εργοτάξια, χώροι στοίβαξης ξυλείας κλπ), φύλαξη και πυροπροστασία (Πυροφυλάκια, υδατοδεξαμενές, Πυροσβεστικούς Σταθμούς, θέσεις στάθμευσης πυροσβεστικών οχημάτων κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες κλπ), καθώς και από εξωκκλήσια, Ιερές Μονές, ορειβατικά καταφύγια, θέσεις θέας, πηγές, βρύσες, χώρους δασικής αναψυχής ή άλλες τουριστικές περιοχές και υποδομές.

ΣΤ) Το κάπνισμα μελισσών με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021) και του 7΄σχετικού.

Ζ) Η χρήση εύφλεκτων υλών (ελαστικά αυτοκινήτων κλπ) για την τοποθέτηση κυψελών, εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρι απόστασης τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές.

Επίσης επισημαίνονται τα εξής:

  • Όλοι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους σε μία κυψέλη και τα ίδια στοιχεία σε μικρή πλαστικοποιημένη πινακίδα μεγέθους τουλάχιστον (Α4), η οποία θα είναι κρεμασμένη σε εμφανές σημείο από ένα δένδρο ή θάμνο κοντά στις κυψέλες, ώστε να ενημερώνονται σε περίπτωση που χρειαστεί η άμεση
    απομάκρυνση τους (διέλευση μηχανημάτων, πυρκαγιά κλπ).
  • Συστήνεται στους μελισσοκόμους, ειδικά σε περιόδους ανομβρίας, να τοποθετούν στον χώρο των κυψελών αυτοσχέδιες ποτίστρες για παροχή νερού στις μέλισσες.

Οι παραβάτες των ανωτέρω ή οι εξουσιαστές και αστικώς υπεύθυνοι των μελισσοσμηνών θα τιμωρούνται βάσει αρμοδιοτήτων: α) σύμφωνα με το άρθ. 268 § 5 του Δασικού Κώδικα από το Δασαρχείο Ιωαννίνων. Σε περίπτωση υποτροπής ισχύουν οι ποινικές κυρώσεις του Ν. 6238/1934, ή β) σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 19/2020 από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ιωαννίνων.

Σε περίπτωση μόνιμης και άνευ αδείας εγκατάστασης του μελισσοκόμου θα εφαρμόζονται πέραν των διοικητικών κυρώσεων από το Δασαρχείο Ιωαννίνων και οι ποινικές κυρώσεις του Ν. 998/1979.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, καθώς και σε κάθε φιλοπρόοδο και φιλόνομο πολίτη.

Σχετική απόφαση:

Δασαρχείο Ιωαννίνων: ΔΑΔ 21/2023 – Αρ. πρωτ. 416104/9.8.2023 (ΔΑΔ 645Ω4653Π8-ΦΒΩ) ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (περί ρύθμισης της μελισσοκομίας)

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: