Υπουργική απόφαση για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θ. Σκυλακάκη για την άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος με σκοπό τη συγκράτηση του εδάφους, την εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης και την αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων στις δασικές εν γένει εκτάσεις, των περιοχών των ορεινών όγκων όλης της επικράτειας.

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες στην επικράτεια, των επιμέρους εργασιών (κοπή καμένων δένδρων, διαμόρφωση, μετατόπιση, πρίση, κατασκευή κορμοδεμάτων, κλαδοπλεγμάτων κ.τ.λ. και εγκατάστασή τους) των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων.

Οι εν λόγω εργασίες είναι αναγκαίο και απαραίτητο να εκτελεστούν πριν την έναρξη των χειμερινών βροχοπτώσεων, ανατιθέμενες σε πολυμελείς δασικούς συνεταιρισμούς επαγγελματιών υλοτόμων (ΔΑΣΕ), οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. Στην περίπτωση αυτή τα έργα και οι εργασίες θεωρούνται ως γενόμενα με αυτεπιστασία και εκτελούνται υπό την επίβλεψη υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι εκτελούμενες εργασίες πραγματοποιούνται κατόπιν διαπραγμάτευσης σε υλοποίηση των αρμοδίως εγκεκριμένων μελετών και οι τιμές ανάθεσης των εργασιών προκύπτουν από τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες μελέτες τιμολόγια.

Στις περιοχές εκείνες που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και για τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα με σκοπό την αποκατάστασή τους, οι αντίστοιχες διαδικασίες υλοποιούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα με τη διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 32 (παρ. 2γ) και 32α του ν. 4412/2016.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ Δ ΕΥ/84938/2663/17.08.2023 (Β΄ 5126) Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

 

 

 ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: