Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης στο κυνήγι του Αγριόχοιρου από 20/8 μέχρι 15/9

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Ευστάθιος Σταθάπουλος, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) κατά το χρονικό διάστημα από 20/8 μέχρι 15/9.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά το χρονικό διάστημα από 20/8 μέχρι 15/9 για την άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου τις επιτρεπόμενες ημέρες (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) στις «ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» μπορούν να χρησιμοποιούνται σκύλοι δίωξης για τη θήρα του.

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου:

Σχετικά με τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Στην παρ. 2 του εδαφίου Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024» (ΦΕΚ 5076 Β΄) αναφέρεται ότι: «2.Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2023 μέχρι και 29.02.2024 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313)».

Δεδομένου ότι την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο επεκτάθηκε η θήρα του αγριόχοιρου για τον έλεγχο του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα και για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και στις «ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» κατά το χρονικό διάστημα από 20/8 μέχρι 15/9, είναι προφανές ότι και κατά το διάστημα αυτό για την άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου τις επιτρεπόμενες ημέρες (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) μπορούν να χρησιμοποιούνται σκύλοι δίωξης για τη θήρα του. Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: