Ελληνικά δάση: Για να θωρακιστεί η χώρα έναντι μελλοντικών συμφορών περιβαλλοντικών καταστροφών

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, απέστειλε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Η ΕΛΛΕΤ, όπως τονίζει,  «θεωρεί σκόπιμο η Χώρα μας να επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της» και επισημαίνει ότι «η διαχείριση του δασικού πλούτου οφείλει να γίνεται συμφώνα με τις αρχές της δασολογίας και της εμπειρίας που υπάρχει στα κατά τόπους δασαρχεία τα όποια προηγουμένως πρέπει να επανιδρυθούν και να στελεχωθούν ικανοποιητικά για να αναλάβουν αποτελεσματικότερα το σύνθετο έργο του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πρώτης επέμβασης, όταν η πυρκαγιά δεν έχει πάρει διαστάσεις».

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε συνεργασία με εγνωσμένης αξίας Έλληνες και ξένους επιστήμονες καθώς και οικονομικούς παράγοντες προετοιμάζει σχέδιο προγράμματος για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, για το οποίο και θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό», καταλήγει η επιστολή.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με αγωνία και ιδιαίτερο προβληματισμό η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) παρακολουθεί την εξέλιξη των (ακραίων;) πυρικών φαινομένων, πύρινη συμφορά που κατέκαψαν για πολλοστή χρονιά τα δάση της χώρας μας, άφησαν νεκρούς, εισήλθαν σε οικισμούς, κατέστρεψαν ζωικό κεφάλαιο και αφάνισαν σημαντική βιοποικιλότητα, δημιουργώντας μια νέα περιβαλλοντική πραγματικότητα την οποία δεν έχουμε περιθώριο να αγνοήσουμε ή να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με τις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες πρακτικές.

Η εν εξελίξει περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή επιβάλει να τεθεί το ζήτημα της δασοπροστασίας σε νέες βάσεις και να αποτελέσει μεγίστη προτεραιότητα για την Πολιτεία, τη στιγμή που η κλιματική κρίση:

(α) ενισχύει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιών στα ήδη ευάλωτα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα και

(β) απαιτεί όλο και περισσότερο ολοκληρωμένες πολιτικές για την τόνωση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, με την ενεργοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών και παραγωγικών δομών στην όλη διαδικασία.

Στις πυρόπληκτες περιοχές, και ιδιαίτερα στα περιαστικά δάση, απαιτείται η άμεση εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κινδύνου πλημμυρών και διάβρωσης εδαφών με απώλειες πολύτιμων φυσικών στοιχείων για την αναγέννηση των δασών, η κατασκευή μικρών φραγμάτων συγκράτησης υδάτων και η απαγόρευση της θήρας για εύλογο διάστημα.

Είναι γνωστό ότι το συνολικό κόστος της καταστολής των πυρκαγιών είναι πολλαπλάσιο του κόστους πρόληψης. Για τον λόγο αυτό η ΕΛΛΕΤ θεωρεί σκόπιμο η Χώρα μας να επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας μας. Έχει αποδειχθεί ότι τα διαχειριζόμενα δάση μπορούν να προστατευτούν αποτελεσματικά, ενώ τα εκτός διαχείρισης δάση είναι απολύτως ευάλωτα στις δασικές πυρκαγιές και στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η διαχείριση του δασικού πλούτου οφείλει να γίνεται συμφώνα με τις αρχές της δασολογίας και της εμπειρίας που υπάρχει στα κατά τόπους δασαρχεία τα όποια προηγουμένως πρέπει να επανιδρυθούν και να στελεχωθούν ικανοποιητικά για να αναλάβουν αποτελεσματικότερα το σύνθετο έργο του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πρώτης επέμβασης, όταν η πυρκαγιά δεν έχει πάρει διαστάσεις.

Για τον λόγο αυτό η ΕΛΛΕΤ θεωρεί σκόπιμο η χώρα μας να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω:

 • της κατάλληλης διαχείρισης των δασών και των κτισμάτων στις περιοχές μίξης δασών και οικισμών,
 • της κατάρτισης προκατασταλτικών και προληπτικών έργων τα οποία θα είναι απόρροια του αντιπυρικού σχεδιασμού, ο οποίος θα εντοπίζει τα απαιτούμενα έργα και θα προτεραιοποιεί τη χρησιμότητα υλοποίησής τους,
 • της ενεργοποίησης του συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας σε επίπεδο δήμου,
 • της δημιουργίας αυτοτελών τμημάτων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο δήμου, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών, για την πρόληψη και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων,
 • της διαρκούς πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη σημασία και τα οφέλη των δασών από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
 • της έγκαιρης ενίσχυσης της χρηματοδότησης περιοχών με μεγάλες δασικές εκτάσεις και υψηλή επικινδυνότητα σε πυρκαγιές,
 • της ουσιαστικής ενίσχυσης του εξοπλισμού των δασαρχείων με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπως ειδικά οχήματα για τις περιπολίες και για μια πρώτη επέμβαση σε αρχική πυρκαγιά, μια πρακτική η οποία στο παρελθόν είχε σημαντικά επιτυχή αποτελέσματα.

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, επί της αρχής, απαιτείται κυρίως:

 • η απαγόρευση της «νομιμοποίησης» παντός τύπου οικιών και κατασκευών σε δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις, στο διηνεκές,
 • η απαγόρευση χωροθέτησης και αδειοδότησης παντός τύπου βαρέων κατασκευών (πχ. ΑΠΕ) σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις,
 • ο συνεχής, συντονισμένος και πολυεπίπεδος έλεγχος εφαρμογής των μέτρων πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών,
 • η αυστηρή προστασία των δασών καθώς και των δασικών και κυρίως των αναδασωτέων εκτάσεων,
 • η ολοκλήρωση νομοθετικών κενών και συνταγματικών επιταγών (π.χ. δασολόγιο) με σκοπό την αποτροπή αλλαγών χρήσης γης.
 • η προστασία των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των πυρόπληκτων παραδοσιακών οικισμών, μέσα από την υλοποίηση σχετικών δράσεων αποκατάστασής τους,
 • η έγκαιρη χρηματοδότηση της κατασκευής αντιπυρικών έργων και υποδομών όπως θα προκύψουν από τεκμηριωμένες μελέτες και ταυτόχρονη στελέχωση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών.

Η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια ανθρώπινων ζωών και μεγάλου τμήματος του δασικού της πλούτου. Η κλιματική κρίση είναι πλέον μια πραγματικότητα και ένα μόνιμο φαινόμενο που θα αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ανθρωπότητα τις επόμενες δεκαετίες. Συνεπώς είναι κατεπείγουσα η ανάγκη προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η λήψη μέτρων που όχι μόνον θα ασφαλίσουν ό,τι απομένει, αλλά θα επουλώσουν κατά τέτοιο τρόπο τα τραύματα ώστε να περιορίσουν στο μέλλον την επανάληψη της συμφοράς. Για να αποφευχθούν και μελλοντικές καταστροφές πρέπει να ενεργήσουμε. το ταχύτερο δυνατό αλλά με νέες ιδέες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε συνεργασία με εγνωσμένης αξίας Έλληνες και ξένους επιστήμονες καθώς και οικονομικούς παράγοντες προετοιμάζει σχέδιο προγράμματος για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, για το οποίο και θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση,

Λυδία Καρρά

Πρόεδρος
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Παναγιώτης Παφίλης

Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος Συμβουλίου Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Δημήτρης Ντινόκας

Σύμβουλος Δασικής Πολιτικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και ΠολιτισμούΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Πολιτική, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: