Δασαρχείο Ξάνθης: Ρυθμιστικές διατάξεις περί μελισσοκομίας

Στην έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης με ρυθμίσεις για την μελισσοκομική δραστηριότητα προχώρησε το Δασαρχείο Ξάνθης εξαιτίας του γεγονότος ότι η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αντιπυρικές λωρίδες και δρόμους, δημιουργεί προβλήματα στον έλεγχο και την διαπίστωση δασικών παραβάσεων, την διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων, στις ετήσιες εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου, αλλά και στην ασφαλή διέλευση των διερχομένων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ελληνική Μελισσοκομία αποτελεί πολύτιμη, απαραίτητη, ανερχόμενη και προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, για όλη την περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ξάνθης:

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

Η προσωρινή τοποθέτηση μελισσοσμηνών (1-3 μήνες) σε δάση, δασικές, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις δημόσιες και μη, μετά από ενημέρωση του Δασαρχείου Ξάνθης και τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών στην περίπτωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, με την προϋπόθεση της λήψης όλων των μέτρων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, καθώς και την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για μόνιμη μελισσοκομική εγκατάσταση ισχύουν οι διατάξεις περί κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

Α) Η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των:

 1. Είκοσι πέντε (25) μέτρων από το κατάστρωμα όλων των δημόσιων δρόμων (Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών, ∆ασικών και Αγροτικών), έτσι ώστε οι κυψέλες να μην παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων της Δασικής & της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και των χωματουργικών μηχανήματων ιδιαίτερα σε περίπτωση επέμβασης για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς.
 2. Πενήντα (50) μέτρων από κατοικημένες οικίες, εκτός εάν αυτά είναι περιφραγμένα με τοίχο, σανίδωμα ή πυκνό φυσικό ή τεχνητό φράκτη ύψους δύο (2) μέτρων τουλάχιστον, &
 3. Πενήντα (50) μέτρων από δασικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την υλοτομία ή τα δασοτεχνικά έργα (εργοτάξια, χώροι στοιβάξεις ξυλείας κλπ), φύλαξη και πυροπροστασία (Πυροφυλάκια, υδατοδεξαμενές, Πυροσβεστικούς Σταθμούς, θέσεις στάθμευσης πυροσβεστικών οχημάτων κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες κλπ), καθώς και από εξωκλήσια, Ιερές Μονές, ορειβατικά καταφύγια, θέσεις θέας, πηγές, βρύσες, χώρους δασικής αναψυχής ή άλλες τουριστικές περιοχές και υποδομές.

Β) Η τοποθέτηση μελισσοσμηνών:

 1. Σε αντιπυρικές ζώνες.
 2. Σε σημασμένα μονοπάτια ορειβατικών. ποδηλατικών και ειδικών αγροτουριστικών διαδρομών, &
 3. Σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.

Γ) Το κάπνισα μέλισσών με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021) και του 8 ́ σχετικού της ΔΑΔ.

Δ) Η χρήση εύφλεκτων υλών (ελαστικά αυτοκινήτων κλπ) για την τοποθέτηση κυψελών, εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρι απόστασης τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Όλοι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους σε μία κυψέλη και τα ίδια στοιχεία σε μικρή πλαστικοποιημένη πινακίδα μεγέθους τουλάχιστον (Α4), η οποία θα είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο από ένα δένδρο ή θάμνο κοντά στις κυψέλες, ώστε να δύνανται να ενημερωθούν σε περίπτωση που χρειαστεί η άμεση απομάκρυνση των κυψελών (διέλευση μηχανημάτων, πυρκαγιά κλπ).

Συστήνεται στους μελισσοκόμους, ειδικά σε περιόδους ανομβρίας, να τοποθετούν στον χώρο των κυψελών αυτοσχέδιες ποτίστρες για παροχή νερού στις μέλισσες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ:

Οι παραβάτες των ανωτέρω ή οι εξουσιαστές και αστικώς υπεύθυνοι των μελισσοσμηνών θα τιμωρούνται για παράβαση:

 • Του άρθ. 268 § 5 του Δασικού Κώδικα από το Δασαρχείο Ξάνθης. Σε περίπτωση υποτροπής ισχύουν οι ποινικές κυρώσεις του Ν. 6238/1934. Σε περίπτωση μόνιμης και άνευ αδείας εγκατάστασης του μελισσοκόμου θα εφαρμόζονται πέραν των διοικητικών κυρώσεων από το Δασαρχείο Ξάνθης και οι ποινικές κυρώσεις του Ν. 998/1979.
 • Τις Διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης ανατίθεται:

 • Στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας & της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Στους αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
 • Σε κάθε φιλοπρόοδο και φιλόνομο πολίτη.
Σχετική απόφαση:
Δασαρχείο Ξάνθης: αρ. πρωτ. 476753/08.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΤΨ04653Π8-Ψ7Μ) ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (περί ρύθμισης της μελισσοκομίας)


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: