Μεταπτυχιακές σπουδές: «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών»

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών» απευθύνει δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται, καταρχήν, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών ως ο νόμος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

– Αριθμός Εισακτέων: 30
– Διάρκεια Φοίτησης: 1 έτος
– Σύνολο E.C.T.S.: 75
– Κόστος Φοίτησης: 1.800,00 € (3 χ 600,00)
– Βραβείο Επίδοσης: 600,00 €
– Δυνατότητα Μερικής Φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές
– Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως φοίτησης σε ποσοστό έως 35%
– Απαλλαγή τελών φοίτησης για το 30% των εισακτέων
– Πρακτική άσκηση σε δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα φορείς, οι οποίοι συνάδουν ως προς το γνωστικό χαρακτήρα του Προγράμματος

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (otemperi@affil.duth.gr), από Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 μέχρι και τη Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση, που χορηγείται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ή το διαδίκτυο).
  2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή άλλο αρμόδιο φορέα.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους που δεν έχουν ακόμη ορκιστεί-θα προσκομίσουν τα αντίγραφα διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας το συντομότερο).
  4. Αποδεικτικό εξοικείωσης με μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
  5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες ερευνητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
  6. Βεβαιώσεις ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες – Επικοινωνία: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών” κα Ευγενία Οτέμπερη τηλ. 2552041172, και από το Internet (url: http://www.fmenr.duth.gr, email: otemperi@affil.duth.gr).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Α.Π.Δ.Δ.Ε.Π.Π.2023-2024

Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Α.Π.Δ.Δ.Ε.Π.Π. 2023-2024

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-24

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων ΠεριοχώνΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: