Ανακοίνωση ΠΕΔΔΥ: Μετακινήσεις Δασικών Υπαλλήλων στην Αττική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΔΔΥ)

ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΉ

(Ποιος ο λόγος και ποιο το αποτέλεσμα;)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε να εκδίδονται αποφάσεις του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ με τις οποίες μετακινούνται δασικοί υπάλληλοι (δασολόγοι, δασοπόνοι και δασοφύλακες) και να τοποθετούνται σε Δασικές Υπηρεσίες που εδρεύουν σε άλλες περιοχές (δήμους) της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής.

Αν εξαιρέσουμε μια δύο περιπτώσεις αποφάσεων που η μετακίνηση των συναδέλφων έγινε μετά από αίτηση τους, οι υπόλοιπες, έγιναν μετά από σχετικές εμπιστευτικές εισηγήσεις της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής στο ΥΠΕΝ και για λόγους, που όπως ρητά αναφέρεται στις αποφάσεις, αφορούν «στις υφιστάμενες εξαιρετικές και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής».

Οι προαναφερόμενες μετακινήσεις έγιναν με επίκληση του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα το οποίο προβλέπει ότι «το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου». Η διατύπωση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 66 του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτούσια σε όλες τις αποφάσεις, χωρίς να εξειδικεύονται τα εξατομικευμένα κριτήρια που λήφθηκαν εδικά υπόψη για την μετακίνηση των συναδέλφων.

Σημειώνεται επίσης ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των μετακινήσεων προηγήθηκε επικοινωνία του τελικού διατάκτη της μετακίνησης με τους συναδέλφους και ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη για την επικείμενη μετακίνησή τους, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εξασφαλίστηκε.

Για την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) η οποία ζήτησε και ενημερώθηκε θεσμικά για τα προαναφερόμενα, τίθενται κάποια πολύ σοβαρά ερωτηματικά αναφορικά με την ουσία αυτού του είδους των μετακινήσεων (τύπου rotation) και το αν πραγματικά εξυπηρετούνται οι «εξαιρετικές και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών» τις οποίες επικαλείται η διοίκηση, όταν οι μετακινούμενοι συνάδελφοι αλλάζουν «αναμεταξύ τους» υπηρεσία και καθήκοντα, χωρίς στην πραγματικότητα να ενισχύεται το έμψυχο επιστημονικό δυναμικό κάποιας από αυτές.

Εμείς τονίζουμε ότι σε τραγικά υποστελεχωμένες υπηρεσίες, όπως είναι οι δασικές υπηρεσίες της Αττικής, αυτού του είδους οι κυκλικές μετακινήσεις συναδέλφων, μόνο δυσαρέσκειες και δυσκολίες προκαλούν στους μετακινούμενους συναδέλφους μας και στην πραγματικότητα μόνο στην εύρυθμη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών δεν συμβάλλουν.

Αν πραγματικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενδιαφερόταν για την εύρυθμη λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών θα έπρεπε, αντί να μετακινεί τους ελάχιστους δασικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αττική, να είχε φροντίσει έγκαιρα για τη θεσμική θωράκιση των Δασικών Υπηρεσιών μεριμνώντας:

  • Να μεταφέρει τις δασικές υπηρεσίες στο ΥΠΕΝ εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητά τους λαμβάνοντας μέριμνα για τη διοικητική και οικονομική τους υποστήριξη, με ταυτόχρονη μετάταξη των απαραίτητων ειδικοτήτων (διοικητικού και οικονομικού) προσωπικού, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα λειτουργικότητας που αντιμετωπίζουν.
  • Να μην επιτρέψει θεσμικά την κινητικότητα δασικού επιστημονικού προσωπικού προς άλλες υπηρεσίες, κάτι που έγινε μετά την υπαγωγή τους στο ΥΠΕΝ και αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο ορισμένες υπηρεσίες.
  • Να προβλέψει νομοθετικά (έστω και στην παρούσα φάση) την κατ΄ εξαίρεση μετάταξη οικονομικών και διοικητικών υπαλλήλων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατά ένα ποσοστό των υπηρετούντων σε αυτές, στις δασικές υπηρεσίες.
  • Να ζητήσει να ολοκληρωθεί επιτέλους η πρόσληψη δασολόγων και δασοπόνων μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.
  • Να θωρακιστεί θεσμικά και νομικά ο Τομέας με τη σύνταξη νέου Οργανισμού.
  • Να ζητήσει κατ’ εξαίρεση νέες προσλήψεις δασολόγων δασοπόνων και δασοφυλάκων στις δασικές υπηρεσίες για το έτος 2024 (κάτι που δεν έκανε).

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να δώσει λύσεις στα προαναφερόμενα αιτήματα, παίρνοντας τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και καταθέτοντας σχετικές ρυθμίσεις στο πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για ψήφιση στη βουλή.

Καλούμε τους συναδέλφους δασολόγους σε όλες τις δασικές Υπηρεσίες, στην περίπτωση μετακίνησής ή μετάθεσης τους αλλά και για κάθε άλλο πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία του Τομέα, να ενημερώνουν την Ένωση μας, προκειμένου να τους στηρίζουμε μέσω του νομικού μας συμβούλου, ενημερώνοντας τους για το πλαίσιο και τη δυνατότητα άσκησης από τους ίδιους ενδίκων μέσων (στην περίπτωση των μετακινήσεων τους), αλλά και να εξαντλούμε τη δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης του Σωματείου μας για κάθε θέμα που προκύπτει και αφορά στη λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών.

Για το Δ.Σ. της ΠΕΔΔΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚ. ΜΠΟΚΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

%d