Δασικοί Υπάλληλοι: Εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας

Την εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής για δυο (2) έτη, «ενόψει του κρίσιμου έργου και της υποστελέχωσης των εν λόγω υπηρεσιών», προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει κατατεθεί και συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 31 του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής:

«Εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής – Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4915/2022

Στον ν. 4915/2022 (Α΄ 63), μετά το άρθρο 51, προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:

«Άρθρο 51Α
Εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξαιρείται από τις διαδικασίες συμμετοχής στους κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016, A΄ 224), για δυο (2) έτη. Οι διαδικασίες συμμετοχής του πρώτου εδαφίου
εκκινούν από το έτος 2026.»

Με την εν λόγω διάταξη το ΥΠΕΝ προσπαθεί να βάλει φρένο στο κύμα φυγής των υπαλλήλων από τις δασικές υπηρεσίες που παρατηρήθηκε κατά το διάστημα που δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής τους στους κύκλους κινητικότητας. Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στην πλειοψηφία των δασικών υπηρεσιών αναγκάζει πολλούς υπαλλήλους των δασικών κλάδων (Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Δασοφύλακες), κυρίως τους νεότερους, να επιδιώκουν την μετάταξή τους σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στους πρόσφατους κύκλους κινητικότητας: δασικοί υπάλληλοι με πολλά χρόνια σπουδών στη δασική επιστήμη (μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό) να μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες/φορείς του δημοσίου και σε διαφορετικά καθήκοντα.

Οι δασικές υπηρεσίες «αιμορραγούν» με τον αυξανόμενο ρυθμό μείωσης του προσωπικού τους είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες. Το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί με μια διάταξη που αναγκάζει το προσωπικό να παραμείνει για άλλα δυο χρόνια αλλά με την εφαρμογή πολιτικής που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το δασικό προσωπικό να επιθυμεί να παραμείνει στις δασικές υπηρεσίες.

.


 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: