Έργα – Προκηρύξεις

Δασοτεχνικά έργα πρόληψης στον Έβρο και τη Θράκη

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει λάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες πρόληψης, με σκοπό την προστασία των δασών, αξιοποιώντας πόρους ύψους 5.982.557,36 ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), «Ελλάδα 2.0».

Υπουργική απόφαση για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θ. Σκυλακάκη για την άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων

Πρόσκληση για συμμετοχή στην προκαταρκτική διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης» 

Το ΤΑΙΠΕΔ και, ενεργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε προκαταρκτική διαβούλευση

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΕΕΔΕΠ)

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, (ΕΕΔΕΠ), που προήλθε από τις εκλογές της 29 Απριλίου 2023

Τεχνικό Συμβούλιο Δασοτεχνικών Έργων

Καθορισμός οργάνου που γνωμοδοτεί σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υλοποίησης των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΑΣΕΠ: Νέες οδηγίες και παραδείγματα για τον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου

Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Γ/2022 και προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των υποψηφίων, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ εμπλουτισμένες οδηγίες και παραδείγματα του είδους και του τύπου των ερωτήσεων

Δημόσια Έργα και Μελέτες: Έγκριση 154 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Στην έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες προχώρησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών