Έργα – Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “αποκατάσταση περίφραξης εκατέρωθεν της βόρειας εισόδου του Ε.Δ. ΣΑΜΑΡΙΑΣ”

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ”, με προϋπολογισμό 34.953 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δασικό αντιπυρικό δρόμο…»

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπή του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 9522 / 6-2-2012 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Θεσσαλονίκης, την 17 – 09 – 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δημοπρασία: «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας, έτους 2013»

Το Τμήμα Δασικών Φυτωρίων & Σποροσυλλογής της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Διακηρύσσει την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου

Επιλογή Αναδόχου υλοποίησης της δράσης Ε2 του προγράμματος VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326».

Η Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης των υπηρεσιών : «Συλλογή δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων για την υλοποίηση της δράσης Ε2 (Επιστημονική παρακολούθηση πειραματικών επιφανειών) του προγράμματος VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326».

Περίληψη διακήρυξης του έργου: “Δασοτεχνική διευθέτηση στους χείμαρρους (Κοφρύτο και Βρυσούλες) τ. κ. Αθαμανίου, Δ. Κεντρ. Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας”

Η ∆/νση ∆ασών Άρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: ∆ασοτεχνική διευθέτηση στους χείµαρρους (Κοφρύτο και Βρυσούλες) τοπικής κοινότητας Αθαµανίου, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε προϋπολογισµό 489.325,13 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» (Πράσινο Ταμείο)

που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2013» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2013.

Διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή τεχνικών έργων και συµπληρωµατικό φράγµα στο χείµαρρο Μουζάκι”

Η ∆/νση ∆ασών Άρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: Κατασκευή τεχνικών έργων ( 4ο, 23ο Α και 23ο Β φράγµα ) και συµπληρωµατικό φράγµα 1 στο χείµαρρο Μουζάκι τοπικής κοινότητας Θεοδωριάνων

Φ.Δ. Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού: Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού, που εδρεύει στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους Β. Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001 προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού: Φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στο δασικό φυτώριο Αμβροσίας

Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στο δασικό φυτώριο Αμβροσίας» Προϋπολογισμός 28.000,00 ευρώ με ΦΠΑ»

Οδηγός Εγγραφής Φορέων για Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στα ΧΠ του Πράσινου Ταμείου

Οι Φορείς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να αποκτήσουν δυνατότητα υποβολής προτάσεων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που ανακοινώνονται, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στο δασικό φυτώριο Οργάνης»

Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στο δασικό φυτώριο Οργάνης» Προϋπολογισμός 42.000,00 ευρώ με ΦΠΑ»

Δυο μειοδοτικοί διαγωνισμοί για διάνοιξη δασικής οδού από το δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου

Προκήρυξη ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Διάνοιξη Δασικής Οδού “ ΚΥΔΩΝΙΕΣ – ΣΩΛΗΝΕΣ “ Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+347 χλμ” του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση έργου απο το Δασαρχείο Ξάνθης

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013», συνολικoύ προϋπολογισμού 42.000,00 EΥΡΩ

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου:«Βελτίωση δασικού δρόμου Β΄ κατηγορίας “Κολίτσα – Ριτζάκι”», προϋπολογισμού 1.233.873,92 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Έργο: «Οργάνωση κι ανάδειξη του μονοπατιού Ο δρόμος του Νερού Παλιά Καβάλα – Καβάλα»

απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εργασία Δασολογικής παρακολούθησης των εργασιών οργάνωσης του μονοπατιού για το έργο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ‘’Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ’’ (ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ – ΚΑΒΑΛΑ)»

Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων

Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013  (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013) Υπουργική Απόφαση “Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.”. Δείτε το απόσπασμα της Υ.Α. που αφορά ΜΟΝΟ τα έργα πρασίνου ΕΔΩ…

Αναδάσωση για την αποκατάσταση κατεστραμμένου φυσικού τοπίου στην Αρχ. Ολυμπία

Ένα πρόγραμμα μαμούθ αναδάσωσης σε δύο περιοχές του δήμου Αρχ. Ολυμπίας έχει αρχίσει να εφαρμόζει εδώ και λίγες ημέρες το Δασαρχείο Πύργου. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Μπαλτατζής» είναι συνολικού ύψους 5,6 εκ. ευρώ. Από αυτά τα 4… Read More ›

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/81.

Με την αριθμ. 125174/288/22-1-2013 (ΦΕΚ 183/Β/2012) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ορίστηκε για το έτος 2013, ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,69 (Μ=Μ1/Μ2=110,885/5,934=18,69).

Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2013 – Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου

Με την αριθμ. 160/22-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2013», προϋπολογισμού 7.500.000 € για το έτος 2013. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν… Read More ›

Α.Δ.Αιγαίου: Έγκριση Προγράμματος Δασικών Δραστηριοτήτων, έτους 2013

H Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κα Χριστιάνα Καλογήρου, ενέκρινε τα προγράμματα «Δασικών Έργων και Εργασιών», έτους 2013, για την Δημόσια Δασοπονία που καταρτίσθηκαν από τις Διευθύνσεις Δασών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Χίου, Λέσβου και Σάμου χρηματοδότησης από τον Ειδικό Φορέα Δασών. Ο… Read More ›

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τροποποίηση του άρθρου 2 της… Read More ›