Έργα – Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για τις επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης

Διαγωνισμός για τις επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία

Διαγωνισμός: Εγκατάσταση πειραματικής, πιλοτικής επιφάνειας προγράμματος SEEMLA

Εγκατάστασης πειραματικής, πιλοτικής επιφάνειας προγράμματος SEEMLA – H2020 – LCE – 2014 -2015/ H2020-LCE-2015-3, στη δασική θέση «Μάνδρα», Τοπικής Κοινότητας Δροσιάς, Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας

Αγώνα με το χρόνο δίνει το Τμήμα Δασών για τα αντιδιαβρωτικά έργα στη Κύπρο

Αγώνα με το χρόνο δίνει το Τμήμα Δασών στην προσπάθειά του να διεκπεραιωθούν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις δασικές περιοχές που κάηκαν από τις πυρκαγιές στη Σολιά και την Αργάκα πριν τις πρώτες βροχές.

Δημοπράτηση υποέργων ενιαίου δασοτεχνικού έργου – Νομιμότητα κατάτμησης.

Μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπτή η κατάτμηση σε τέσσερα υποέργα μέσω της ανά συστάδας δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση δασικής βλάστησης στην καείσα περιοχή προστατευτικού δάσους

Εγκύκλιος: Οδοί σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

‘Οπως είναι γνωστό, με την αριθ. 92793/2283/19-6-2008 εγκύκλιο διαταγή της υπηρεσίας μας καθορίστηκε ότι οι οδοί που εγκρίνονται σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

Χρηματοδότηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από το Πράσινο Ταμείο

Tην ένταξη έργων συνολικού ύψους χρηματοδότησης 895 χιλ.€,στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013»

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “αποκατάσταση περίφραξης εκατέρωθεν της βόρειας εισόδου του Ε.Δ. ΣΑΜΑΡΙΑΣ”

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ”, με προϋπολογισμό 34.953 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δασικό αντιπυρικό δρόμο…»

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπή του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 9522 / 6-2-2012 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Θεσσαλονίκης, την 17 – 09 – 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δημοπρασία: «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας, έτους 2013»

Το Τμήμα Δασικών Φυτωρίων & Σποροσυλλογής της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Διακηρύσσει την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου

Επιλογή Αναδόχου υλοποίησης της δράσης Ε2 του προγράμματος VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326».

Η Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης των υπηρεσιών : «Συλλογή δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων για την υλοποίηση της δράσης Ε2 (Επιστημονική παρακολούθηση πειραματικών επιφανειών) του προγράμματος VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326».

Περίληψη διακήρυξης του έργου: «Δασοτεχνική διευθέτηση στους χείμαρρους (Κοφρύτο και Βρυσούλες) τ. κ. Αθαμανίου, Δ. Κεντρ. Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας»

Η ∆/νση ∆ασών Άρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: ∆ασοτεχνική διευθέτηση στους χείµαρρους (Κοφρύτο και Βρυσούλες) τοπικής κοινότητας Αθαµανίου, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε προϋπολογισµό 489.325,13 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ.