Δασική Υπηρεσία

Δασαρχεία και έλλειψη καυσίμων

Πως θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού (δασοφυλάκων, δασοπόνων, δασολόγων) στις υπηρεσίες των δασαρχείων, ώστε να παταχθεί η παράνομη υλοτομία, να προχωρήσει η ουσιαστική διαχείριση των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων, και να τονωθεί η τοπική οικονομία με την ανάπτυξη του πρωτογενή αυτού τομέα;

Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας

Σχετικά µε τη διοικητική διαδικασία που οφείλουν οι δασικές Υπηρεσίες να εφαρµόζουν για την αναγνώριση των προσλαµβανόµενων από τις κυνηγετικές Οργανώσεις Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας

Tζιπ για τα δασαρχεία

Πέντε καινούργια αυτοκίνητα τύπου SUZUKI JIMNI και νέο σύγχρονο επιχειρησιακό εξοπλισμό, που αγοράστηκαν από πόρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Το πρόβλημα της παράνομης καυσοξύλευσης

Με τη δραματική αφαίμαξη σε προσωπικό, πόρους και μέσα που υπέστησαν οι δασικές υπηρεσίες την τελευταία εικοσαετία είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τους εναπομείναντες υπαλλήλους στα υλωρικά τους καθήκοντα

Υλοτομία αυτοφυών δένδρων στις αποστραγγιστικές τάφρους

Στο έγγραφο, που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Δασών Γεώργιος Αμοργιανιώτης, αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους μπορεί να γίνεται πλέον ο καθαρισμός των αποστραγγιστικών τάφρων από την αυτοφυή βλάστηση

Άγνωστοι προξένησαν μεγάλες ζημιές σε 4 ΙΧ αυτοκίνητα θηροφυλάκων και δασικών υπαλλήλων στον Έβρο

Οι δράστες κινήθηκαν όπως φαίνεται συντονισμένα καθώς πήγαν στις κατοικίες του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα, του θηροφύλακα του Κ. Σ. Αλεξανδρούπολης, του Δασάρχη Αλεξανδρούπολης και του Δασοφύλακα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης

Αντιδιαβρωτικά έργα: έτσι δεν πήγε η Νέα Μονή… στη θάλασσα

γιαυτό θα πρέπει να δοθούν τα εύσημα στη Δασική υπηρεσία, που εκτέλεσε ένα έργο με την καθοριστική συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σε χρόνο ρεκόρ, με τα μισά από τα προϋπολογιζόμενα χρήματα

Οδηγίες εφαρµογής άρθρου 61 ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 άρθρου 326 νόµου 4072/2012

Στο εξής, πρέπει οι ∆ασάρχες (ή οι ∆/ντές ∆ασών όταν δεν υφίσταται δασαρχείο νοµού), να παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας για την έγερση τακτικής αγωγής από τον ανακόπτοντα

Το Δασαρχείο Λαγκαδά επιμένει…ενάντια στα φαινόμενα λαθροϋλοτομίας

Παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει το Δασαρχείο Λαγκαδά στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2013 κατασχέθηκαν από τους υπαλλήλους του, συνολικά 160 χ.κ.μ. (80 τόνοι) παράνομα υλοτομημένων δασικών προϊόντων δρυός, φτελιάς και οξυάς.

Στελέχωση Δασικών Υπηρεσιών Ν. Φωκίδας με μετάταξη υπαλλήλων

Η Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες μεταξύ άλλων και των Δασικών Υπηρεσιών του Ν. Φωκίδας με μετάταξη οκτώ (8) συνολικά υπαλλήλων