Βοσκήσιμες γαίες

Αποχαρακτηρίζονται και ιδιωτικοποιούνται 50 εκατ. στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων

Αυτός ο χαρακτήρας που επιφυλάσσει ο δασολόγος Β. Αποστόλου στα οριοθετημένα ως βοσκότοποι δάση και δασικές εκτάσεις, βρίσκεται ένα κλικ πριν από τον τυπικό αποχαρακτηρισμό τους.

Τα δάση-βοσκότοποι που καίγονται θα κηρύσσονται αναδασωτέα;

Τρεις σημαντικές αλλαγές προστέθηκαν στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις» από τις οποίες η πρώτη προβλέπει πως όταν θα καταστρέφονται δάση και δασικές εκτάσεις που οριοθετήθηκαν ως βοσκότοποι, δε θα κηρύσσονται αναδασωτέα

Περί βοσκοτόπων

Το ζήτημα είναι ότι δεν μας λείπουν εκτάσεις επιλέξιμες, μας λείπει η χαρτογράφηση των εκτάσεων σύμφωνα με τον ορισμό καταλληλότητας που θέτει η ΚΑΠ

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του σ/ν «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Αν η αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών προηγηθεί της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών (κάτι που μάλλον θεωρείται δεδομένο από τους συντάκτες του νομοσχεδίου), θα δημιουργηθούν μία σειρά από προβλήματα

ΠΟΓΕΔΥ: Δελτίο τύπου για το Σ/Ν «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) καλεί τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, μέλη της, να αποστείλουν τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους για το Σχέδιο Νόμου

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Βοσκήσιμες γαίες Ελλαδας και άλλες διατάξεις»

Βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων -άλλως βοσκότοποι- στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή

Βοσκήσιμες γαίες ή πως συνεχίζεται η πολιτική του «αποχαρακτηρισμού» δασών και δασικών εκτάσεων

«αρμόδιες για την δημιουργία, οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση της ΚΓΠΒΔ (Κεντρική Γεωγραφική Πληροφορική Βάση Δεδομένων) “Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας’’ ορίζονται οι Διευθύνσεις Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…