Συγκροτείται επιτροπή για τον έλεγχο της κατανομής των βοσκήσιμων γαιών

ktinotrofia

Η χωροταξική ορθότητα κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών θα ελέγχεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συσταθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκος Μπόλαρης.

Ειδικότερα, η επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να διορθώνει τυχόν σφάλματα ή αστοχίες στην κατανομή γαιών, τα οποία εντοπίζονται σε σχέση με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, αλλά και να διενεργεί ανακατατάξεις των γαιών που έχουν κατανεμηθεί στις περιπτώσεις που σε τμήματα ή σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η βόσκηση ή χαρακτηριστεί αναδασωτέα.

Η επιτροπή, θα ασκεί τις αρμοδιότητές της μέχρι την κατάρτιση και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από τις Περιφέρειες, τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να έχουν εγκριθεί μέχρι 31-12-2019.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση να διατηρούν το ποσό που θα εισπράττουν από τη μίσθωση των βοσκήσιμων γαιών σε ειδικό λογαριασμό και να το διαθέτουν αποκλειστικά για την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τις ειδικότερες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της επιτροπής αλλά και τη διαδικασία μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τις πληροφορηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης των κτηνοτρόφων θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους.

Πηγή: ΑΠΕΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: