Δάσωση γεωργικών γαιών

Ενημέρωση του Δασαρχείου Καρδίτσας για το Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»

Το Δασαρχείο Καρδίτσας πληροφορεί τους δικαιούχους ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ότι εκδόθηκε η υπ ΄ αριθμ. 800/16-1-2015 ΚΥΑ στην οποία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής :

Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»

Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2014 ανέρχεται στο ύψος των 7.500.000,00 € και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους

Καιρός φέρνει τα κάστανα, καιρός και τα καρύδια!

της Γεωπόνου ΝΙΚΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΑ Την χρονιά που πέρασε γράφτηκαν πολλά για νέες, δυναμικές, εναλλακτικές καλλιέργειες, με απεριόριστες προοπτικές και υποσχόμενα κέρδη… τον τελευταίο καιρό ωστόσο, γίνεται αναφορά σε γνωστές, αλλά απαξιωμένες καλλιέργειες, όπως αυτές της καστανιάς, της κουκουναριάς και… Read More ›

Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»

Με την απόφαση αυτή, εγκρίνεται για το έτος 2013, η καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράμματος «Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών» από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2013 σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2013 σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια των Καν.(ΕΚ) 73/2009 και 1405/06

Πιστώσεις 10 εκατ. € για την «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών»

Σε 10.000.000 € θα ανέλθει το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους γεωργούς το 2013 για την χρηματοδότηση του Μέτρου «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών», σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης που υπεγράφη την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης… Read More ›

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης

Μέτρο 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης Το μέτρο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων, μέσω της στήριξης της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών, με στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, τη διατήρηση της… Read More ›