Νέο πρόγραμμα ενισχύσεων για δασικές φυτείες (δάσωση) και γεωργοδασοκομικά συστήματα (υπ. 8.1 και 8.2)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

To υπομέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων» καθώς και το υπομέτρο 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του ΠΑΑ 2014-2020 βρίσκονται στη διαδικασία επεξεργασίας προς έκδοση των ΚΥΑ και ΥΑ, με τις οποίες θα θεσμοθετηθεί το ακριβές πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση των δυο υπομέτρων, δηλ. θα καθοριστούν όλα τα θέματα που αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, στο είδος ενίσχυσης, στους δικαιούχους στα ποσοστά ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υλοποίηση των υπομέτρων.

Σκοπός του υπομέτρου 8.1, είναι η δημιουργία δασών και δασικών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές εκτάσεις. Στόχος του υπομέτρου είναι η συμβολή μέσω της δάσωσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων, στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, στην προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων, στην αποκατάσταση πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών και στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης ορισμένων περιοχών.

Μέσω του υπομέτρου καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας, καθώς και η ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος.

Σκοπός του υπομέτρου 8.2, είναι η αναβάθμιση και επέκταση των γεωργοδασοκομικών συστημάτων με απώτερο στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών οφελών που σχετίζονται με τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση και ενίσχυση του αγροτικού τοπίου της χώρας, καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Μέσω του υπομέτρου καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των γεωργοδασοκομικών συστημάτων.

Μετά την έκδοση του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου των υπομέτρων 8.1 και 8.2, θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία θα καθορίζονται δικαιολογητικά, κριτήρια επιλεξιμότητας και λεπτομέρειες εφαρμογής.

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2019.

Για το ίδιο θέμα:

Επιλέξιμα είδη δέντρων και θάμνων για την δάσωση γεωργικών γαιών (Μ8.1)

Περιμένοντας… το αγροδασικό μέτρο

Χωρίς παυλώνια, ψευδακακία και ευκάλυπτο το πρόγραμμα δάσωσης

Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014-2020ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: